Nálezy podle období  
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Porrhoclubiona genevensis Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) Kriticky ohrožený 16× 17×
Porrhoclubiona leucaspis Porrhoclubiona leucaspis (Simon, 1932) Ohrožený 10× 11×

Literatura

 © Oto Zimmermann

Tato práce se zabývá studiem společenstva pavouků xerotermních trávníků a solitérních stromů na přírodní památce Dolní Šárka na lokalitě Šatovka v Praze 6. Cílem výzkumu bylo prozkoumat všechny mikrohabitaty na této lokalitě a následně vytvořit seznam nalezených druhů a na základě nálezů chráněných druhů vyhodnotit význam této lokality. Výzkum byl realizován od března do června 2022 v pravidelných třítýdenních intervalech. Na lokalitě byly uplatněny různé metody sběru v různých mikrohabitatech: na skalnatém podloží metoda zemních pastí, na otevřeném trávníku metoda zemních pastí a smyků, na lesním lemu metoda zemních pastí a prosevu a na stromech (borovice a duby) metoda sklepávání. Během celého období výzkumu byla průběžně zaznamenávána teplota. Celkem bylo nalezeno 70 druhů pavouků, s převahou druhů teplomilných s vazbou na otevřená a suchá stanoviště.

14 druhů je významných pro ochranu přírody: zápředka Agroeca cuprea, křižáci Gibbaranea bituberculata a Gibbaranea gibbosa, skákavky Asianellus festivus, Heliophanus flavipes, skálovka Drassyllus villicus, plachetnatky Ipa keyserlingi a Trichopterna cito, cedivečka Lathys humilis, běžníci Ozyptila claveata, Thomisus onustus a Xysticus acerbus, slíďák Pardosa bifasciata a zápředník Porrhoclubiona leucaspis. Jedná se o druhy s vazbou na ohrožené a mizející lokality (7 druhů), ale i o druhy ohrožené (2 druhy) nebo náleží do obou kategorií (5 druhů). Početné zastoupení druhů významných pro ochranu přírody potvrzuje tuto lokalitu jako ochranářsky významnou. To podporuje i vhodně zvolený management ochrany jako pasení nebo kosení a odstraňování náletových dřevin zabraňující zarůstání lokality.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (28 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) 6 11 0 8
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) 3 3 0 5
Porrhoclubiona leucaspis (Simon, 1932) 2 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) 2 0 0 2
Porrhoclubiona leucaspis (Simon, 1932) 2 1 10 3
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Porrhoclubiona leucaspis (Simon, 1932) 1 4 0 3
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Porrhoclubiona leucaspis (Simon, 1932) 1 2 0 3
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhoclubiona leucaspis (Simon, 1932) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (28 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) 1 7 0 5
Porrhoclubiona leucaspis (Simon, 1932) 2 1 0 1
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) 2 3 0 4
Porrhoclubiona leucaspis (Simon, 1932) 0 1 0 1
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) 1 1 0 2
Porrhoclubiona leucaspis (Simon, 1932) 1 2 0 2
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) 3 0 0 3
Skalní stepi na jiných hornináchSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhoclubiona leucaspis (Simon, 1932) 0 3 10 2
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhoclubiona leucaspis (Simon, 1932) 2 0 0 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) 4 4 0 2
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhoclubiona leucaspis (Simon, 1932) 1 0 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhoclubiona leucaspis (Simon, 1932) 1 0 0 1
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhoclubiona leucaspis (Simon, 1932) 0 1 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy