Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) Ohrožený 45× 21× 68×

Hypsosinga heri (Hahn, 1831)

České jménokřižák Herův
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy68 nálezů, 32 kvadrátů
První nález 1929, J. Obenberger, Baum 1929
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-650

Literatura

 © Oto Zimmermann
Během exkurze České arachnologické společnosti konané 31. 5. – 3. 6. 2018 v CHKO Litovelské Pomoraví a v oblasti Velkého a Malého Kosíře na Prostějovsku bylo nasbíráno 188 druhů pavouků, z nichž 17 je zařazeno mezi ohrožené až kriticky ohrožené druhy. Mezi nejvýznamnější nálezy patří Atypus affinis, Arctosa maculata, Dolomedes fimbriatus,
Enoplognatha caricis, Hypsosinga heri nebo Neottiura suaveolens.


Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (68 použitých nálezů)
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie32404
Individuální sběr1036119
Smyk34391321
Prosev2505
Zemní past51308
Neurčeno32210
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (68 použitých nálezů)
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Bylinné porosty břehů31602
Neurčeno1222224
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod92243
Močály141429
Písčité břehy1501
Ostřicové porosty stojatých vod5965
Luční ostřicové mokřady0301
Mokré louky5926
Stojaté a pomalu tekoucí vody3503
Slaniska1101
Výsadby jehličnanů0101
Rašeliniště1503
Louky0101
Lesy0101
Porosty borůvek0201
Lužní lesy nížin2103
Výsadby listnáčů0101
Písčiny1001
Přirozené lesy0201
 SamciSamiceMláďataNálezy