Nálezy podle období  
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) Kriticky ohrožený 16× 17×

Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866)

České jménozápředník stepní
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy17 nálezů, 10 kvadrátů
První nález 1955, F. Miller, Kůrka 1996a
Poslední nález 2020 , Pavel Vonička
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Canopies
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Tree trunks
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (17 použitých nálezů)
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk0101
Neurčeno61108
Sklepávání0101
Zemní past3305
Individuální sběr2002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (17 použitých nálezů)
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1705
Písčiny1102
Suché louky0101
Xerotermní travinobylinná společenstva4402
Lesostepní doubravy2304
Skalní stepi na vápenci3003
 SamciSamiceMláďataNálezy