Records by time
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) Criticaly endangered 28x 28x

Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866)

Czech namezápředník stepní
Threat levelCriticaly endangered
Records29 nálezů, 9 kvadrátů
First record 1955, F. Miller, Kůrka 1996a
Last record 1996 , Pavel Kasal
Distribution areaPalaearctic - E-A
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer, Tree trunks, Canopies
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (7 used records)
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) CRMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past4306
Individuální sběr1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (11 used records)
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) CRMalesFemalesJuvenilesRecords
písčiny1001
travnaté stepi0101
Xerotermní travinobylinná společenstva4402
lesostepní doubravy2304
skalní stepi na vápenci3003
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019