Kvadráty: 6568
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 2x 2x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený 2x 2x
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 2x 2x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený 2x 2x
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 2x 2x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 Silně ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 2x 2x
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 10x 10x
Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Altella biuncata (Miller, 1949) Silně ohrožený 2x 2x
Brigittea latens (Fabricius, 1775) Ohrožený 2x 2x
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 4x 4x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 4x 4x
Eresidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Eresus kollari (Rossi, 1846) Ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) Ohrožený 2x 2x
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 2x 2x
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 2x 2x
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosa opaca Herman, 1879 Ohrožený 2x 1x 3x
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Ohrožený 2x 2x
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 1x 1x
Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený 2x 2x
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 6x 6x
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 6x 6x
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 4x 4x
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 2x 2x
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) Téměř ohrožený 2x 2x
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 14x 14x
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený 14x 14x
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený 2x 2x
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 14x 14x
Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 8x 8x
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 12x 12x
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 16x 16x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 16x 16x
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 6x 6x
Drepanotylus uncatus (O. P.-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 2x 2x
Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 12x 12x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 10x 10x
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) Ohrožený 2x 2x
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Gongylidiellum vivum (O. P.-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 2x 2x
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) Není ohrožený 4x 4x
Hilaira excisa (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) Silně ohrožený 2x 2x
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 8x
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený 2x 2x
Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 11x 11x
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený 6x 6x
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 6x 6x
Minicia marginella (Wider, 1834) Ohrožený 2x 2x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 11x 11x
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 6x 6x
Palliduphantes insignis (O. P.-Cambridge, 1913) Téměř ohrožený 10x 10x
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený 2x 2x
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Silometopus reussi (Thorell, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Stemonyphantes lineatus (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený 8x 8x
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 13x 13x
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 8x 8x
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený 8x 8x
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1873) Ohrožený 2x 2x
Typhochrestus digitatus (O. P.-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 2x 2x
Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) Není ohrožený 8x 8x
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 10x 10x
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 2x 2x
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) Kriticky ohrožený 2x 2x
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 8x 8x
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený 2x 2x
Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 12x 12x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 6x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 8x 8x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 10x 10x
Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený 2x 2x
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 9x 9x
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 2x 2x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 6x 6x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 2x 2x
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 6x 6x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 2x 2x
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 2x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Chalcoscirtus brevicymbialis Wunderlich, 1980 Ohrožený 1x 1x
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 2x
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 2x 2x
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 2x 2x
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) Ohrožený 2x 2x
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 2x 2x
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 4x 4x
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 4x 4x
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 4x 4x
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 2x 2x
Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený 2x 2x
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 4x 4x
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený 2x 2x
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 4x 4x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 10x 10x
Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený 2x 2x
Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený 2x 2x
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 2x 2x
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 2x 2x
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 12x 12x
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) Ohrožený 2x 2x
Ozyptila rauda Simon, 1875 Kriticky ohrožený 2x 2x
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený 2x 2x
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 5x 5x
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený 2x 2x
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 2x 2x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 2x 1x 3x
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (253 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 4 0 0 1
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 9 1 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 0 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 2 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 2 0 0 1
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 2 0 0 1
Altella biuncata (Miller, 1949) 1 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 6 3 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 7 5 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 2 4 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 15 2 0 1
Gnaphosa opaca Herman, 1879 3 0 0 1
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 2 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 28 16 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 5 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 13 4 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 22 10 0 3
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 37 2 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 4 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 12 28 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 4 1 0 1
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 0 3 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) 14 4 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 14 51 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 22 9 0 5
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 14 8 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 238 186 0 4
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 6 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 326 217 0 4
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 3 2 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 34 21 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 12 5 0 3
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 15 4 0 3
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 80 22 0 5
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 50 65 0 5
Drepanotylus uncatus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 28 4 0 4
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 56 12 0 2
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 3 0 0 1
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 4 4 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 3 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. P.-Cambridge, 1875) 9 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) 24 24 0 1
Hilaira excisa (O. P.-Cambridge, 1871) 45 39 0 1
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 2 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 37 7 0 3
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 16 4 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Minicia marginella (Wider, 1834) 1 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 18 29 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 244 372 0 6
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Palliduphantes insignis (O. P.-Cambridge, 1913) 5 8 0 4
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 3 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 6 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 34 43 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linné, 1758) 16 13 0 1
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 22 14 0 3
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 2 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 15 14 0 4
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 4 3 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 5 17 0 4
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 4 2 0 1
Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1873) 7 2 0 1
Typhochrestus digitatus (O. P.-Cambridge, 1873) 89 17 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 3 0 0 2
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 3 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 29 11 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 33 11 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 175 103 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 6 10 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 95 18 0 3
Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) 19 3 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 25 10 0 3
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 5 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 500 393 0 5
Pardosa palustris (Linné, 1758) 256 250 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 260 104 0 3
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 5 2 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 91 34 0 4
Trochosa robusta (Simon, 1876) 4 2 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 116 45 0 4
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) 4 2 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 26 19 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 75 37 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 3 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 6 2 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 2 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 12 4 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 3 3 0 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 6 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 2 0 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 14 13 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 112 211 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 13 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 6 2 0 2
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 4 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 5 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 17 6 0 3
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 6 0 0 1
Ozyptila rauda Simon, 1875 3 4 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 10 8 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 4 2 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 18 4 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 22 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 10 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 3 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 2 13 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 0 2 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 3 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 6 19 0 1
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 2 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 3 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 5 2 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Eresus kollari (Rossi, 1846) 0 0 1 1
Gnaphosa opaca Herman, 1879 0 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Chalcoscirtus brevicymbialis Wunderlich, 1980 1 0 1 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 4 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 2 6 0 1
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (187 použitých nálezů)
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 18 3 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 3 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 2 4 0 3
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 6 3 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 2 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 5 2 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 4 1 0 3
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 12 8 0 4
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 68 40 0 4
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 11 0 0 2
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 24 14 0 4
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 327 36 0 4
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 61 49 0 4
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 3 5 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 18 0 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 3 0 0 2
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) 34 26 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 18 6 0 4
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 4 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 4 0 2
Palliduphantes insignis (O. P.-Cambridge, 1913) 1 4 0 2
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 3 0 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 4 9 0 4
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 44 59 0 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 11 14 0 3
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 2 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) 18 8 0 4
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 17 1 0 3
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 6 6 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 22 11 0 3
Pardosa palustris (Linné, 1758) 1 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 2 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 1 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 3 0 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 3 0 2
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 71 8 0 4
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 8 6 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 64 82 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 104 78 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 2 4 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 10 22 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 10 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 20 4 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 4 2 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 52 26 0 1
Palliduphantes insignis (O. P.-Cambridge, 1913) 0 2 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 16 12 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 2 0 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 2 8 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 4 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 340 284 0 2
Pardosa palustris (Linné, 1758) 4 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 10 6 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 66 23 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 62 6 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 2 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 6 6 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 4 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 22 0 0 1
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 6 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 6 6 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 20 28 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 10 2 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 10 6 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 12 22 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 12 2 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 4 0 0 1
Palliduphantes insignis (O. P.-Cambridge, 1913) 2 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 4 2 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 2 0 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 2 6 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 2 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 44 48 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 2 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 8 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 0 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 4 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 4 6 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 8 4 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 36 8 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 166 340 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 12 10 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 2 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 4 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
skalní stepi na jiných hornináchSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Gnaphosa opaca Herman, 1879 0 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Chalcoscirtus brevicymbialis Wunderlich, 1980 1 0 1 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Eresus kollari (Rossi, 1846) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020