Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený 10x 14x 50x 10x 84x

Spiracme striatipes (L. Koch, 1870)

České jménoběžník vřesovištní
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy84 nálezů, 31 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2014 , Tomáš Hamřík
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-400

Literatura

Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, zda agrární terasy poskytují xerotermním druhům pavouků vhodný biotop a mohou tedy sloužit jako refugium nahrazující přirozené xerotermní biotopy. V rámci komplexu agrárních teras, které slouží k pěstování zemědělských plodin, byly ze šesti existujících svahů vybrány k výzkumu dva. Jako modelová bioindikační skupina byli vybráni pavouci. Odchyt pavouků byl proveden pomocí zemních pastí, které byly rozmístěny ve třech typech porostu a to řídkém, zapojeném a keřovém. Dohromady bylo rozmístěno 18 pastí, které byly umístěny v šesti liniích, kdy každá linie po třech pastech pokrývala jiný typ porostu. Sběr pavouků proběhl celkově osmkrát ve dnech: 19.6.2014, 24.7.2014, 29.8.2014, 6.10.2014, 20.11.2014, 3.6.2015 a 29.6.2015. Celkem bylo odchyceno 635 kusů pavouků patřících do 66 druhů, 44 rodů a 16 čeledí. Dohromady bylo nalezeno 40 xerotermních často i vzácných druhů pavouků. Mezi ohrožené, které patří do Červeného seznamu pavouků České republiky, náleželo pět druhů (VU – 4, EN – 1). Jednalo o Micaria formicaria, Nematogmus sanguinolentus, Neottiura suaveolens a Xysticus striatipes, což jsou druhy vázané na stepi či lesostepi. Nejvýznamnějším nálezem byl Sibianor tantulus, což je teprve třetí záznam tohoto xerotermního druhu pavouka v rámci České republiky. Pomocí jednofaktorové analýzy bylo zjištěno, že druhová diverzita pavouků se v rámci jednotlivých typů porostů a tedy stadií sukcese signifikantně neliší. Pavouci jsou tedy rozšířeni rovnoměrně, a tudíž je třeba zachovat mozaikovitost stanovišť. Výsledky bezesporu vypovídají o ochranářské významnosti agrárních teras jakožto refugia xerotermních organismů.

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (21 použitých nálezů)
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past13005
Smyk7303
Individuální sběr110011
Sklepávání0101
Prosev0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (23 použitých nálezů)
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) VUSamciSamiceMláďataNálezy
vřesoviště nižších poloh0101
travnaté stepi9507
Xerotermní travinobylinná společenstva3345
reliktní bory na skalách0101
horská vřesoviště0101
skalní stepi na vápenci17806
písčiny0302
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019