Kvadráty: 5749
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Textrix denticulata Textrix denticulata (Olivier, 1789) Téměř ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus angulatus Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Zygiella x-notata Zygiella x-notata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Gnaphosa montana Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) Ohrožený
Sosticus loricatus Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Centromerita concinna Centromerita concinna (Thorell, 1875) Není ohrožený
Centromerus pabulator Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Labulla thoracica Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Macrargus carpenteri Macrargus carpenteri (O. Pickard-Cambridge, 1895) Ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený
Poeciloneta variegata Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Silometopus elegans Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Typhochrestus digitatus Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa schmidti Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Silně ohrožený
Alopecosa sulzeri Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Pardosa nigriceps Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa saltans Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený
Philodromus margaritatus Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Heliophanus dubius Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Pseudeuophrys erratica Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Steatoda castanea Steatoda castanea (Clerck, 1757) Není ohrožený
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Spiracme striatipes Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený
Xysticus acerbus Xysticus acerbus Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (210 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 1 2
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 2 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 4 0 3
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 5 0 3
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 8 9 0 5
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 3 0 2
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Centromerita concinna (Thorell, 1875) 1 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 4 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 2 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 4 8 0 3
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 1 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 12 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 2 8 0 2
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 2 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 2 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 2 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 2 0 3
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 2 3 0 3
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 1 2 0 2
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 1 2
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 2 1 0 2
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 1 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 11 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 5 4 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 3 2 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 6 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 8 2 0 3
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 12 0 5
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 2 0 2
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 4 0 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 2 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 1 3
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 14 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 4 0 4
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 2 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 4 0 3
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 5 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 4 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 2 1 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 1
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 0 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 2 7 0 2
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Zygiella x-notata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 0 0 0 2
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 2
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 2 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Centromerita concinna (Thorell, 1875) 1 1 0 1
Macrargus carpenteri (O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 40 6 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 2 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 64 38 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 5 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 4 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (210 použitých nálezů)
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 1 2
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 2 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 2 0 2
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 6 8 0 3
Centromerita concinna (Thorell, 1875) 1 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 2 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 1 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 12 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 6 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 4 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 1 2
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 2 0 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 1 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 9 0 5
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 2 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 14 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 3 0 3
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 2 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 6 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 5 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 2 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 2 1 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 1
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 0 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Zygiella x-notata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 0 0 0 2
Centromerita concinna (Thorell, 1875) 1 1 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 2
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 1 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 3 0 2
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Macrargus carpenteri (O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 2 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 2 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 2 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 1 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 2 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 3 0 2
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 4 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 4 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 2 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 2 2 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 1 2 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 5 4 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 3 2 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 6 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 8 2 0 3
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 2 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 2 0 2
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 1 0 2
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 3 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 2 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 40 6 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 64 38 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 11 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 1 0 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 2 7 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy