Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 13x 8x 114x 35x 170x

Parasteatoda lunata (Clerck, 1757)

České jménosnovačka hajní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy170 nálezů, 104 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumVertical surfaces, Shrub layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-600

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (103 použitých nálezů)
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1152752
Pozorování0502
Sklepávání56915
Prosev4507
Smyk1013119
Zemní past1578
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (97 použitých nálezů)
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0101
Lesní cesta0101
okraje silnic0401
Suťové lesy1001
lužní lesy nížin1001
Suťové a roklinové lesy0101
výsadby listnáčů0011
Skály nižších a středních výšek01038
Louky a pastviny0101
Xerotermy na jiných podkladech0202
Ovocné sady a vinohrady1101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1347
Skalní a suťové biotopy0202
Interiéry budov2002
Břehy tekoucích vod0101
Bažinné olšiny6205
Pískovcová skalní města0202
Skalní stepi na vápencových podkladech1001
Parky1212
Vlhké louky1001
Kamenité sutě1616
Lesní okraje4175
Urbánní biotopy0213
Močály0101
Smrkové monokultury0415
Kamenolom0112
Lužní lesy3125
Bahnité a písčité břehy tekoucích vod0201
Obhospodařované pozemky0101
Mezofilní louky1202
Vnější stěny budov1101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1203
Rákosiny, orobincové porosty1001
Ovocné sady0302
Slatiniště1001
Lesy2102
Reliktní bory na skalních podkladech0101
Květnaté bučiny1102
Acidofilní bukové bučiny0101
Suťové a roklinové lesy0122
Kultury listnáčů2213
Louky0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Horské smrčiny0201
Borové monokultury0101
Přirozené lesy0001
 SamciSamiceMláďataNálezy