Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 26x 15x 219x 28x 288x

Parasteatoda lunata (Clerck, 1757)

České jménosnovačka hajní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy288 nálezů, 101 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2019 , Radek Šich
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumVertical surfaces, Shrub layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-600

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (106 použitých nálezů)
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování0502
Individuální sběr11581258
Sklepávání351115
Prosev4406
Smyk1114121
Zemní past0101
?0503
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (96 použitých nálezů)
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní cesta0101
okraje silnic0401
dubohabřiny2348
lužní lesy nížin1001
suťové a roklinové lesy0223
výsadby listnáčů0011
osluněné skály nižších poloh012310
Louky a pastviny0101
travnaté stepi0202
Ovocné sady a vinohrady1101
Skalní a suťové biotopy0202
interiéry budov2002
Břehy tekoucích vod0101
bažinné olšiny6205
skalní stepi na vápenci1001
městské parky1212
mokré louky1001
kamenité suti nižších poloh1616
Lesní okraje4175
ruderály0213
Močály0101
výsadby jehličnanů0315
kamenolomy0112
bahnité břehy0201
údolní jasanoolšové luhy3125
Obhospodařované pozemky0101
mezofilní louky1202
vnější stěny budov1101
lesostepní doubravy1203
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
ovocné sady bez bylinné vegetace0302
luční ostřicové mokřady1001
Lesy2102
reliktní bory na skalách0101
bučiny nižších poloh1203
Kultury listnáčů2213
Louky0101
21211100201
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
horské smrčiny0201
Přirozené lesy0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020