Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 13× 114× 59× 194×

Parasteatoda lunata (Clerck, 1757)

České jménosnovačka hajní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy194 nálezů, 121 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumVertical surfaces, Shrub layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (194 použitých nálezů)
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1270869
Neurčeno742569
Sklepávání561016
Nárazová past161003
Pozorování0502
Smyk1013120
Prosev4507
Zemní past1578
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (194 použitých nálezů)
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lužní lesy nížin4439
Neurčeno556475
Dubohabřiny1404
Rašeliniště0011
Mokré louky1304
Lesy2203
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0202
Výsadby jehličnanů0617
Výsadby listnáčů2325
Suťové a roklinové lesy1325
Lesní cesta0101
Bučiny nižších poloh1405
Okraje silnic0401
Zahradnicky utvářené zahrady a parky81013
Vlhké doubravy9302
Porosty borůvek0001
Stinné skály nižších poloh012310
Louky a pastviny0101
Suché louky0202
Ovocné sady a vinohrady1101
Suché doubravy1347
Skalní a suťové biotopy0202
Interiéry budov2002
Břehy tekoucích vod0101
Mokřadní olšiny6205
Skalní stepi na vápenci1001
Kamenité suti nižších poloh1616
Lesní okraje4175
Ruderály0213
Močály0101
Kamenolomy0112
Písčité břehy0201
Obhospodařované pozemky0101
Mezofilní louky1202
Vnější stěny budov1101
Lesostepní doubravy1203
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Ovocné sady s luční vegetací0302
Luční ostřicové mokřady1001
Reliktní bory na skalách0101
Louky0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Horské smrčiny0201
Přirozené lesy0001
 SamciSamiceMláďataNálezy