Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Not endangered 26x 15x 219x 27x 287x

Parasteatoda lunata (Clerck, 1757)

Czech namesnovačka hajní
Threat levelNot endangered
Records287 nálezů, 100 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2016 , Radek Šich
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumVertical surfaces, Shrub layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-600

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (106 used records)
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Pozorování0502
Individuální sběr11581258
Sklepávání351115
Prosev4406
Smyk1114121
Zemní past0101
?0503
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (96 used records)
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Lesní cesta0101
okraje silnic0401
dubohabřiny2348
lužní lesy nížin1001
suťové a roklinové lesy0223
výsadby listnáčů0011
osluněné skály nižších poloh012310
Louky a pastviny0101
travnaté stepi0202
Ovocné sady a vinohrady1101
Skalní a suťové biotopy0202
interiéry budov2002
Břehy tekoucích vod0101
bažinné olšiny6205
skalní stepi na vápenci1001
městské parky1212
mokré louky1001
kamenité suti nižších poloh1616
Lesní okraje4175
ruderály0213
Močály0101
výsadby jehličnanů0315
kamenolomy0112
bahnité břehy0201
údolní jasanoolšové luhy3125
Obhospodařované pozemky0101
mezofilní louky1202
vnější stěny budov1101
lesostepní doubravy1203
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
ovocné sady bez bylinné vegetace0302
luční ostřicové mokřady1001
Lesy2102
reliktní bory na skalách0101
bučiny nižších poloh1203
Kultury listnáčů2213
Louky0101
21211100201
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
horské smrčiny0201
Přirozené lesy0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019