Kvadráty: 6872
  Nálezy podle období
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x 2x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 3x 5x
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 1x 1x
Philodromus fuscomarginatus Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený 1x 1x
Philodromus margaritatus Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Carrhotus xanthogramma Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Marpissa muscosa Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 1x 1x
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Lasaeola tristis Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený 1x 1x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 2x 2x
Steatoda triangulosa Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 1x 1x
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pistius truncatus Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (36 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 5
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 0 1 3
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 1 0 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 0 0 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 30 2
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 2 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 0 3 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 4 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 3 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 5 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (36 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 4
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 0 1 3
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 1 0 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 0 0 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 30 2
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 2 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 0 3 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 4 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 3 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 5 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
PoleSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy