Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 233× 145× 382×

Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833)

České jménoskálovka menší
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy382 nálezů, 133 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, (disturbed)
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška0-1350

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (382 použitých nálezů)
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1210019
Zemní past5321736279
Neurčeno3326174
Smyk8305
Prosev5003
Sklepávání2302
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (382 použitých nálezů)
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Ruderály2504
Mezofilní louky8207
Suché louky2515026
Nízké xerofilní křoviny0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Vřesoviště nižších poloh41203
Kamenité suti nižších poloh0101
Neurčeno250791160
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2303
Suché doubravy9803
Okraje silnic231906
Lesy215013
Rašelinné bory5004
Louky a pastviny11249
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0001
Rašeliniště5105
Lužní lesy nížin7106
Louky6406
Dubohabřiny8203
Kamenolomy1102
Ovocné sady s luční vegetací308011
Porosty borůvek7006
Xerotermní travinobylinná společenstva3810017
Výsadby jehličnanů5105
Haldy a výsypky1008
Ostatní pole6114
Břehy tekoucích vod8105
Močály8305
Skalní stepi na vápenci10809
Suché křoviny1103
Stinné skály nižších poloh1001
Mokré louky212010
Pastviny155115
Lesní okraje3006
Slaniska391004
Bylinné porosty břehů1001
Lesostepní doubravy4003
Paseky1001
Lesní cesta2001
Výsadby listnáčů2201
Úhory2102
 SamciSamiceMláďataNálezy