Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x 233x 133x 370x

Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833)

České jménoskálovka menší
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy370 nálezů, 128 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2018 , Martin Kincl
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, (disturbed)
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500-900

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (296 použitých nálezů)
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past5191526270
Smyk8305
Individuální sběr127016
Prosev5003
Sklepávání2302
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (210 použitých nálezů)
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Nízké xerofilní křoviny0101
pískovny2102
mezofilní louky1001
Cesty, silnice231906
Lesy215013
Rašelinné březiny a bory5004
Louky a pastviny11249
Rákosiny, orobincové porosty0001
Rašeliniště a slatiniště5105
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy6004
Louky6406
Skupiny stromů, remízky < 1 ha8203
Xerotermy na jiných podkladech2513025
Kamenolom1102
Ovocné sady308011
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou7006
Xerotermní travinobylinná společenstva3810017
Borové monokultury5105
Haldy a výsypky1008
Pole6114
Břehy tekoucích vod8105
Močály8305
Skalní stepi na vápencových podkladech10809
Trnkové křoviny0101
Skály nižších a středních výšek1001
Vlhké louky212010
Pastviny4206
Lužní lesy1102
Lesní okraje3006
Polní meze11319
Slaniska391004
Urbánní biotopy2403
Mezofilní louky3003
Křoviny a skupiny stromů mimo les1001
Bylinné porosty na březích potoků a řek1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy4003
Lesní paseky1001
Lesní cesta2001
Floristicky pestré křoviny0001
Kultury listnáčů2201
Luční úhory2102
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků3501
 SamciSamiceMláďataNálezy