Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 4x 4x 462x 122x 592x

Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833)

České jménoskálovka menší
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy592 nálezů, 128 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2015 , Tomáš Hamřík
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, (disturbed)
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500-900

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (297 použitých nálezů)
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past5341546280
Smyk5102
Individuální sběr68013
Prosev1001
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (209 použitých nálezů)
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
pískovny2102
mezofilní louky153113
okraje silnic231906
Lesy215013
rašelinné bory5004
Louky a pastviny11249
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0001
rašeliniště5105
Louky6406
lužní lesy nížin6004
dubohabřiny9204
travnaté stepi2513025
kamenolomy1102
ovocné sady bez bylinné vegetace5004
horská vřesoviště7006
Xerotermní travinobylinná společenstva3810017
výsadby jehličnanů5105
haldy a výsypky1008
obilná pole6114
A12110025807
Břehy tekoucích vod8105
Močály8305
skalní stepi na vápenci10809
suché křoviny1103
osluněné skály nižších poloh1001
mokré louky212010
pastviny4206
údolní jasanoolšové luhy1102
Lesní okraje3006
slaniska391004
ruderály2403
bylinné porosty břehů1001
lesostepní doubravy4003
paseky1001
Lesní cesta2001
Kultury listnáčů2201
úhory2102
suché doubravy3501
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020