Records by time
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Not endangered 4x 4x 462x 122x 592x

Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833)

Czech nameskálovka menší
Threat levelNot endangered
Records592 nálezů, 128 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2015 , Tomáš Hamřík
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, (disturbed)
Humidityvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500-900

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (297 used records)
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past5341546280
Smyk5102
Individuální sběr68013
Prosev1001
Sklepávání0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (209 used records)
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
pískovny2102
mezofilní louky153113
okraje silnic231906
Lesy215013
rašelinné bory5004
Louky a pastviny11249
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0001
rašeliniště5105
Louky6406
lužní lesy nížin6004
dubohabřiny9204
travnaté stepi2513025
kamenolomy1102
ovocné sady bez bylinné vegetace5004
horská vřesoviště7006
Xerotermní travinobylinná společenstva3810017
výsadby jehličnanů5105
haldy a výsypky1008
obilná pole6114
A12110025807
Břehy tekoucích vod8105
Močály8305
skalní stepi na vápenci10809
suché křoviny1103
osluněné skály nižších poloh1001
mokré louky212010
pastviny4206
údolní jasanoolšové luhy1102
Lesní okraje3006
slaniska391004
ruderály2403
bylinné porosty břehů1001
lesostepní doubravy4003
paseky1001
Lesní cesta2001
Kultury listnáčů2201
úhory2102
suché doubravy3501
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020