Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 1x 12x 210x 88x 311x

Phlegra fasciata (Hahn, 1826)

České jménoskákavka stužkovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy311 nálezů, 108 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Radek Šich, Kryštof Rückl, Petr Beneš
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (216 použitých nálezů)
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev3137
Pozorování0011
Zemní past1005836144
Individuální sběr3418439
Fotografie1001
Žlutá miska4206
Smyk107316
Sklepávání1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (170 použitých nálezů)
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Xerotermní travinobylinná společenstva157217
zahrady0011
Ruderály2002
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1102
Louky1102
pastviny3402
okraje silnic1001
mezofilní louky1001
Cesty, silnice2717
Xerotermy na jiných podkladech1617427
Skalní stepi na vápencových podkladech1418433
Mezofilní louky0031
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou4303
Lesní okraje2206
Lesní paseky0101
Haldy a výsypky0204
Vinohrady1001
Skály nižších a středních výšek1001
Písečné přesypy0112
Obhospodařované pozemky0101
Pastviny6519
Kamenolom5002
Slaniska5103
Urbánní biotopy1001
Acidofilní bory0011
Ovocné sady0101
Trnkové křoviny2303
Vlhké louky0001
Přirozené lesy1001
Smrkové monokultury4104
Reliktní bory na skalních podkladech1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy309323
Kulturní lesy0101
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků1213
Louky a pastviny1001
 SamciSamiceMláďataNálezy