Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 12× 210× 117× 340×

Phlegra fasciata (Hahn, 1826)

České jménoskákavka stužkovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy340 nálezů, 119 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-850

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (340 použitých nálezů)
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr3621444
Zemní past1246937164
Vysavač2102
Prosev4138
Neurčeno49371294
Smyk118318
Pozorování0011
Fotografie1001
Žlutá miska4206
Sklepávání1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (340 použitých nálezů)
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Kamenolomy5103
Lesostepní doubravy319324
Travnaté stepi2002
Neurčeno964638155
Suché křoviny4405
Xerotermní travinobylinná společenstva157217
Ovocné sady s luční vegetací1102
Suché louky1717428
Zahrady0011
Mezofilní louky1133
Ruderály3003
Suché doubravy8316
Suché lesní lemy0101
Louky1102
Vřesoviště nižších poloh1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1203
Pastviny99111
Okraje silnic3718
Skalní stepi na vápenci1418433
Porosty borůvek4303
Lesní okraje2206
Paseky0101
Haldy a výsypky0204
Vinice1001
Stinné skály nižších poloh1001
Písčiny0112
Obhospodařované pozemky0101
Slaniska5103
Acidofilní bory0011
Mokré louky0001
Přirozené lesy1001
Výsadby jehličnanů4205
Reliktní bory na skalách1001
Louky a pastviny1001
 SamciSamiceMláďataNálezy