Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 2x 23x 409x 77x 511x

Phlegra fasciata (Hahn, 1826)

České jménoskákavka stužkovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy511 nálezů, 106 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Radek Šich
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (210 použitých nálezů)
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování0011
Zemní past1156435156
Fotografie1001
Žlutá miska4206
Individuální sběr2215434
Smyk2044
Prosev0236
Sklepávání0101
?1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (166 použitých nálezů)
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) ESSamciSamiceMláďataNálezy
zahrady0011
pastviny99111
okraje silnic3718
mezofilní louky1032
Xerotermní travinobylinná společenstva146216
travnaté stepi1617427
skalní stepi na vápenci1418433
horská vřesoviště4303
Louky1001
Lesní okraje2206
paseky0101
haldy a výsypky0204
vinice1001
osluněné skály nižších poloh1001
písčiny0112
Obhospodařované pozemky0101
kamenolomy5002
slaniska5103
ruderály2002
Acidofilní bory0011
ovocné sady bez bylinné vegetace0101
suché křoviny2303
mokré louky0001
Přirozené lesy1001
dubohabřiny0101
výsadby jehličnanů4205
reliktní bory na skalách1001
lesostepní doubravy309323
suché doubravy1213
Louky a pastviny1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020