Records by time
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Not endangered 2x 23x 409x 74x 508x

Phlegra fasciata (Hahn, 1826)

Czech nameskákavka stužkovitá
Threat levelNot endangered
Records508 nálezů, 104 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2018 , Radek Šich
Distribution areaHolarctic
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (210 used records)
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Pozorování0011
Zemní past1156435156
Fotografie1001
Žlutá miska4206
Individuální sběr2215434
Smyk2044
Prosev0236
Sklepávání0101
?1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (166 used records)
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
zahrady0011
pastviny99111
okraje silnic3718
mezofilní louky1032
Xerotermní travinobylinná společenstva146216
travnaté stepi1617427
skalní stepi na vápenci1418433
horská vřesoviště4303
Louky1001
Lesní okraje2206
paseky0101
haldy a výsypky0204
vinice1001
osluněné skály nižších poloh1001
písčiny0112
Obhospodařované pozemky0101
kamenolomy5002
slaniska5103
ruderály2002
Acidofilní bory0011
ovocné sady bez bylinné vegetace0101
suché křoviny2303
mokré louky0001
Přirozené lesy1001
dubohabřiny0101
výsadby jehličnanů4205
reliktní bory na skalách1001
lesostepní doubravy309323
suché doubravy1213
Louky a pastviny1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020