Records by time
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Not endangered 12× 210× 98× 321×

Phlegra fasciata (Hahn, 1826)

Czech nameskákavka stužkovitá
Threat levelNot endangered
Records321 nálezů, 114 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2021 , Martin Vašíček
Distribution areaHolarctic
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude150-800

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (321 used records)
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Vysavač2102
Neurčeno49371294
Prosev3137
Zemní past1085936148
Smyk118318
Pozorování0011
Individuální sběr3520442
Fotografie1001
Žlutá miska4206
Sklepávání1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (321 used records)
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Suché křoviny4405
Neurčeno813637140
Xerotermní travinobylinná společenstva157217
Ovocné sady s luční vegetací1102
Suché louky1717428
Zahrady0011
Mezofilní louky1133
Ruderály3003
Suché doubravy8316
Suché lesní lemy0101
Kamenité suti nižších poloh1001
Louky1102
Vřesoviště nižších poloh1001
Pastviny99111
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0202
Okraje silnic3718
Skalní stepi na vápenci1418433
Porosty borůvek4303
Lesní okraje2206
Paseky0101
Haldy a výsypky0204
Vinice1001
Stinné skály nižších poloh1001
Písčiny0112
Obhospodařované pozemky0101
Kamenolomy5002
Slaniska5103
Acidofilní bory0011
Mokré louky0001
Přirozené lesy1001
Výsadby jehličnanů4205
Reliktní bory na skalách1001
Lesostepní doubravy309323
Louky a pastviny1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords