Records by time
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Not endangered 1x 12x 210x 87x 310x

Phlegra fasciata (Hahn, 1826)

Czech nameskákavka stužkovitá
Threat levelNot endangered
Records310 nálezů, 108 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2020 , Radek Šich, Kryštof Rückl, Petr Beneš
Distribution areaHolarctic
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (215 used records)
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev3137
Pozorování0011
Zemní past1005836144
Fotografie1001
Žlutá miska4206
Individuální sběr3417438
Smyk107316
Sklepávání1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (169 used records)
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Xerotermní travinobylinná společenstva157217
zahrady0011
Ruderály2002
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1102
pastviny3402
okraje silnic1001
mezofilní louky1001
Cesty, silnice2717
Xerotermy na jiných podkladech1617427
Skalní stepi na vápencových podkladech1418433
Mezofilní louky0031
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou4303
Louky1001
Lesní okraje2206
Lesní paseky0101
Haldy a výsypky0204
Vinohrady1001
Skály nižších a středních výšek1001
Písečné přesypy0112
Obhospodařované pozemky0101
Pastviny6519
Kamenolom5002
Slaniska5103
Urbánní biotopy1001
Acidofilní bory0011
Ovocné sady0101
Trnkové křoviny2303
Vlhké louky0001
Přirozené lesy1001
Smrkové monokultury4104
Reliktní bory na skalních podkladech1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy309323
Kulturní lesy0101
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků1213
Louky a pastviny1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords