Kvadráty: 6156
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (13 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 2 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 3 27 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 2 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (13 použitých nálezů)
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 2 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 3 27 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 2 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy