Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 10x 742x 39x 792x

Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851)

České jménoplachetnatka tmavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy792 nálezů, 165 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2014 , Tomáš Hamřík
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastThermo, Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-800

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (547 použitých nálezů)
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past47543234357
Individuální sběr5785166
Sklepávání3758313
Smyk6484043
Prosev4070351
Eklektor119012
ra3003
?0402
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (539 použitých nálezů)
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
vlhké doubravy1101
Křovinatý plášť lesa1001
Rákosiny, orobincové porosty2001
lužní lesy nížin2961239
Lužní lesy1001
horské bučiny5403
bažinné olšiny109114173
Lesy3330033
horské smrčiny0303
kamenité suti nižších poloh1102
horská vřesoviště3201
výsadby jehličnanů2330314
bylinné porosty břehů9273022
rašelinné bory4003
mokré louky3230140
Břehy tekoucích vod5474029
bahnité břehy21002
údolní jasanoolšové luhy6645527
luční ostřicové mokřady131508
Močály1429227
Louky a pastviny3102
Louky2131023
Kultury listnáčů0101
dubohabřiny1324321
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3131032
ostřicové porosty stojatých vod4405
bučiny nižších poloh5503
haldy a výsypky0001
Přirozené lesy1222015
Stojaté a pomalu tekoucí vody4407
Xerotermní travinobylinná společenstva12004
00000001303
osluněné skály nižších poloh51005
mezofilní louky51209
travnaté stepi0202
Acidofilní bory1001
rašeliniště1929020
ovocné sady bez bylinné vegetace1302
vrbové křoviny6506
suché křoviny237115
obilná pole8123
ruderály9508
suťové a roklinové lesy0101
úhory8601
podmáčené smrčiny2304
Lesní okraje1306
paseky9314
alpínské trávníky1203
lesostepní doubravy2101
skalní stepi na vápenci1511
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020