Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 10x 784x 40x 835x

Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851)

České jménoplachetnatka tmavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy835 nálezů, 165 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2014 , Tomáš Hamřík
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastThermo, Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-800

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (544 použitých nálezů)
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past41241934357
Individuální sběr74112374
Sklepávání9268115
Smyk6790047
Prosev3044339
Eklektor119012
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (538 použitých nálezů)
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
vlhké doubravy1101
Křovinatý plášť lesa7002
Rákosiny, orobincové porosty3331033
lužní lesy nížin0101
Lužní lesy6745528
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy2448227
Horské buko-jedlové lesy5403
Bažinné olšiny109114173
Lesy3330033
Horské vyskokobylinné a kapradinové smrčiny0101
Kamenité sutě1102
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou3201
Kulturní lesy41304
Bylinné porosty na březích potoků a řek9273022
Rašelinné březiny a bory4003
Vlhké louky3230140
Břehy tekoucích vod5776030
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…21002
Horské smrčiny0202
Slatiniště131508
Močály1429227
Louky a pastviny3102
Louky2131023
Kultury listnáčů0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy923318
Porosty vysokých ostřic4405
Květnaté bučiny5402
Haldy a výsypky0001
Přirozené lesy1222015
Stojaté a pomalu tekoucí vody4508
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy512011
Xerotermní travinobylinná společenstva12004
Skály nižších a středních výšek0101
Pískovcová skalní města5904
Polní meze51007
Xerotermy na jiných podkladech0202
Mezofilní louky0202
Acidofilní bory1001
Rašeliniště a slatiniště714011
Vrchoviště101106
Přechodová rašeliniště2403
Ovocné sady1302
Kácené vrbové křoviny6506
Křoviny a skupiny stromů mimo les147111
Pole8123
Floristicky pestré křoviny3003
Ruderály9507
Smrkové monokultury161606
Suťové a roklinové lesy0101
Kultury jehličnanů3134
Acidofilní bukové bučiny0101
Skupiny stromů, remízky < 1 ha4103
Polní úhory8601
Přirozené smrčiny (bory a březiny)2002
Lesní okraje1306
Lesní paseky9314
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky0101
Podmáčené smrčiny0302
Urbánní biotopy0001
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1102
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2101
Skalní stepi na vápencových podkladech1511
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020