Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 10× 784× 52× 847×

Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851)

České jménoplachetnatka tmavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy847 nálezů, 171 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastThermo, Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška0-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (847 použitých nálezů)
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr78119381
Zemní past41442334360
Smyk6891049
Sklepávání9268115
Neurčeno2463684291
Prosev3044339
Eklektor119012
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (847 použitých nálezů)
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Ostřicové porosty stojatých vod4606
Bylinné porosty břehů9374023
Lesy3332034
Mokré louky3331142
Neurčeno23836623299
Mokřadní olšiny111114174
Lužní lesy nížin99109770
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3332034
Vlhké doubravy1101
Suché křoviny247116
Horské bučiny5403
Horské smrčiny2305
Kamenité suti nižších poloh1102
Porosty borůvek3201
Výsadby jehličnanů2330314
Rašelinné bory4003
Břehy tekoucích vod5776030
Bahnité břehy21002
Luční ostřicové mokřady131508
Močály1429227
Louky a pastviny3102
Louky2131023
Výsadby listnáčů0101
Suché doubravy923318
Bučiny nižších poloh5503
Haldy a výsypky0001
Přirozené lesy1222015
Stojaté a pomalu tekoucí vody4508
Xerotermní travinobylinná společenstva12004
Stinné skály nižších poloh51005
Pastviny51007
Suché louky0202
Mezofilní louky0202
Acidofilní bory1001
Rašeliniště1929020
Ovocné sady s luční vegetací1302
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny6506
Ostatní pole8123
Ruderály9508
Suťové a roklinové lesy0101
Dubohabřiny4103
Úhory8601
Lesní okraje1306
Paseky9314
alpínské trávníky1203
Podmáčené smrčiny0302
Lesostepní doubravy2101
Skalní stepi na vápenci1511
 SamciSamiceMláďataNálezy