Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Not endangered 1x 10x 784x 42x 837x

Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851)

Czech nameplachetnatka tmavá
Threat levelNot endangered
Records837 nálezů, 166 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2017 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic areaThermo, Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-500-800

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (546 used records)
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past41442134358
Smyk6791048
Individuální sběr74112374
Sklepávání9268115
Prosev3044339
Eklektor119012
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (540 used records)
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Lužní lesy6948530
vlhké doubravy1101
Křovinatý plášť lesa7002
Rákosiny, orobincové porosty3331033
lužní lesy nížin0101
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy2448227
Horské buko-jedlové lesy5403
Bažinné olšiny109114173
Lesy3330033
Horské vyskokobylinné a kapradinové smrčiny0101
Kamenité sutě1102
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou3201
Kulturní lesy41304
Bylinné porosty na březích potoků a řek9273022
Rašelinné březiny a bory4003
Vlhké louky3230140
Břehy tekoucích vod5776030
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…21002
Horské smrčiny0202
Slatiniště131508
Močály1429227
Louky a pastviny3102
Louky2131023
Kultury listnáčů0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy923318
Porosty vysokých ostřic4405
Květnaté bučiny5402
Haldy a výsypky0001
Přirozené lesy1222015
Stojaté a pomalu tekoucí vody4508
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy512011
Xerotermní travinobylinná společenstva12004
Skály nižších a středních výšek0101
Pískovcová skalní města5904
Polní meze51007
Xerotermy na jiných podkladech0202
Mezofilní louky0202
Acidofilní bory1001
Rašeliniště a slatiniště714011
Vrchoviště101106
Přechodová rašeliniště2403
Ovocné sady1302
Kácené vrbové křoviny6506
Křoviny a skupiny stromů mimo les147111
Pole8123
Floristicky pestré křoviny3003
Ruderály9507
Smrkové monokultury161606
Suťové a roklinové lesy0101
Kultury jehličnanů3134
Acidofilní bukové bučiny0101
Skupiny stromů, remízky < 1 ha4103
Polní úhory8601
Přirozené smrčiny (bory a březiny)2002
Lesní okraje1306
Lesní paseky9314
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky0101
Podmáčené smrčiny0302
Urbánní biotopy0001
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1102
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2101
Skalní stepi na vápencových podkladech1511
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020