Kvadráty: 5254
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Kaestneria pullata Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Silometopus elegans Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Hygrolycosa rubrofasciata Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) Ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený
Pirata tenuitarsis Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (62 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 2 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 2 6 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 5 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 7 4 0 2
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 2 2 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 3 0 2
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 1 0 2
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 242 18 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 141 38 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 1 40 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 37 5 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 180 27 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 44 2 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 20 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 4 0 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 2 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 3 0 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 6 1 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 0 2 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 13 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 5 3 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 3 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 7 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 3 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 6 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 11 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 1 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 7 5 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 5 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 2 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (62 použitých nálezů)
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 6 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 13 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 2 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 2 6 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 5 3 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 5 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 7 4 0 2
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 2 2 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 3 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 3 0 2
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 1 0 2
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 7 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 3 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 6 0 0 1
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 242 18 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 141 38 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 1 40 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 11 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 37 5 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 180 27 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 44 2 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 20 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 4 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 2 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 7 5 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 3 0 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 5 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 2 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 2
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 0 2 1
 SamciSamiceMláďataNálezy