Kvadráty: 5254
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Kaestneria pullata Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený 2x 2x
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Silometopus elegans Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený 2x 2x
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Hygrolycosa rubrofasciata Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) Ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Pirata tenuitarsis Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený 1x 1x
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (62 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 2 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 2 6 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 5 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 7 4 0 2
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 2 2 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 3 0 2
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 1 0 2
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 242 18 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 141 38 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 1 40 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 37 5 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 180 27 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 44 2 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 20 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 4 0 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 2 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 3 0 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 6 1 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 0 2 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 13 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 5 3 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 3 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 7 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 3 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 6 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 11 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 1 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 7 5 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 5 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 2 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (62 použitých nálezů)
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 6 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 13 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 2 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 2 6 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 5 3 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 5 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 7 4 0 2
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 2 2 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 3 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 3 0 2
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 1 0 2
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 7 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 3 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 6 0 0 1
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 242 18 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 141 38 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 1 40 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 11 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 37 5 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 180 27 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 44 2 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 20 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 4 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 2 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 7 5 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 3 0 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 5 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 2 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 2
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 0 2 1
 SamciSamiceMláďataNálezy