Nálezy podle období  
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 354× 41× 401×

Antistea elegans (Blackwall, 1841)

České jménopříčnatka bažinná
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy401 nálezů, 105 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2022
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (401 použitých nálezů)
Antistea elegans (Blackwall, 1841) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev2126622
Zemní past55841741224
Individuální sběr120121854
Vysavač1401
Neurčeno458430392
Nárazová past1001
Smyk26515
Sklepávání0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (401 použitých nálezů)
Antistea elegans (Blackwall, 1841) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Luční ostřicové mokřady52218
Neurčeno67257222113
Lesy0003
Horské smrčiny3114
Bylinné porosty břehů215210
Rašeliniště146961061
Mokřady0002
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1127322
Močály1825530
Bahnité břehy0101
Vlhké doubravy1101
Ostřicové porosty stojatých vod7871215
Mokré louky187107961
Louky1011013
Břehy tekoucích vod21619
Mokřadní olšiny1930125
Stojaté a pomalu tekoucí vody1124
Podmáčené smrčiny3203
Pastviny0202
Ruderály0101
Suché křoviny2001
Ostatní pole1001
Přirozené lesy2202
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1102
Lesy1001
Porosty borůvek0101
Rostlinstvo vodní hladiny0101
Lužní lesy nížin1803
Lesní okraje0101
 SamciSamiceMláďataNálezy