Kvadráty: 6670
  Nálezy podle období
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 3x 3x
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa nebulosa Pardosa nebulosa (Thorell, 1872) Kriticky ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pseudeuophrys lanigera Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda tepidariorum Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Sardinidion blackwalli Sardinidion blackwalli (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (19 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 2 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 1 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pardosa nebulosa (Thorell, 1872) 1 0 3 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 3 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871) 0 3 2 2
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 10 15 0 2
Sardinidion blackwalli (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 3 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 2 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 1 3
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (19 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871) 0 3 2 2
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 10 15 0 2
Sardinidion blackwalli (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 3 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 2 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 3 1
Písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 2 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa nebulosa (Thorell, 1872) 1 0 3 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy