Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) Není ohrožený 3x 5x 170x 3x 181x

Larinioides suspicax (Schrank, 1803)

České jménokřižák plachý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy181 nálezů, 81 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2018 , Ota Zimmermann
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, Me.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery humid
StratumHerb layer, (Shrub layer)
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška130-400-700

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (164 použitých nálezů)
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie0101
Individuální sběr331242382
Smyk38773568
Zemní past2004
Sklepávání2905
ra1203
?0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (131 použitých nálezů)
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Polní cesta0101
mokré louky1119616
ostřicové porosty stojatých vod4804
rašeliniště42627
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod59411
bylinné porosty břehů1706
Stojaté a pomalu tekoucí vody6315
Močály6371625
Louky1603
luční ostřicové mokřady01669
kamenolomy2314
A1211001001
suché křoviny0112
lužní lesy nížin1434
ruderály31104
travnaté stepi0101
písčiny0402
bahnité břehy0101
Břehy tekoucích vod9708
00000000202
bažinné olšiny0101
mezofilní louky1582
Pozemní komunikace0101
reliktní bory na skalách0101
obilná pole2402
ovocné sady bez bylinné vegetace0011
pískovny1001
haldy a výsypky0051
údolní jasanoolšové luhy2002
městské parky1403
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019