Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený 171× 37× 216×

Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876)

České jménokřižák plachý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy216 nálezů, 101 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, Me.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery humid
StratumHerb layer, (Shrub layer)
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška0-750

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (216 použitých nálezů)
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk33743469
Individuální sběr331262386
Neurčeno20571534
Fotografie103102
Prosev1014013
Zemní past3217
Sklepávání3905
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (216 použitých nálezů)
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2304
Bylinné porosty břehů123909
Neurčeno31851965
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin3203
Okraje silnic0101
Mokré louky1122619
Suché louky0302
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod512414
Kamenolomy2415
Vlhké lesní lemy1001
Ostatní pole2503
Ostřicové porosty stojatých vod7806
Lužní lesy nížin4537
Rašeliniště42627
Stojaté a pomalu tekoucí vody6315
Močály6371625
Louky1603
Luční ostřicové mokřady01669
Ovocné sady s luční vegetací1012
Suché křoviny0112
Ruderály31104
Písčité břehy0101
Písčiny0402
Břehy tekoucích vod9708
Mokřadní olšiny0101
Mezofilní louky1582
Pozemní komunikace0101
Reliktní bory na skalách0101
Haldy a výsypky0051
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1403
 SamciSamiceMláďataNálezy