Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený 3x 5x 171x 20x 199x

Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876)

České jménokřižák plachý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy199 nálezů, 89 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, Me.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery humid
StratumHerb layer, (Shrub layer)
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška130-400-700

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (169 použitých nálezů)
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk28643458
Individuální sběr321242384
Fotografie103102
Prosev1014013
Zemní past3217
Sklepávání3905
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (138 použitých nálezů)
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Hliník1001
Cesty, silnice0101
Vlhké louky1120617
suché louky0201
Rákosiny, orobincové porosty511413
Polní cesta0101
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehů103001
Porosty vysokých ostřic7806
Přechodová rašeliniště1101
Bylinné porosty na březích potoků a řek1706
Stojaté a pomalu tekoucí vody6315
Močály6371625
Louky1603
Slatiniště01669
Kamenolom2314
Ovocné sady1012
Křoviny a skupiny stromů mimo les0112
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy1102
Skládky2401
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0332
Xerotermy na jiných podkladech0101
Bahnité a písčité břehy tekoucích vod0101
Písečné přesypy0402
Břehy tekoucích vod9708
Rašeliniště a slatiniště32325
Vrchoviště0201
Bažinné olšiny0101
Mezofilní louky1582
Pozemní komunikace0101
Reliktní bory na skalních podkladech0101
Pole2402
Pískovna1001
Haldy a výsypky0051
Lužní lesy2002
Urbánní biotopy1703
Parky1403
 SamciSamiceMláďataNálezy