Kvadráty: 5256
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 3x 3x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený 1x 1x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 1x 1x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (36 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 2 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 0 1 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 1 1 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 8 6 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 17 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 9 2 4 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 17 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 3 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 2 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 4 5 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 6 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 0 3 3
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 9 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (36 použitých nálezů)
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 3 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 2 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 4 5 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 1 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 3 0 2
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 6 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 0 1 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 9 6 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 17 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 9 2 4 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 17 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 1 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 9 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 1 1 2
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 0 3 3
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy