Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 5x 270x 22x 297x

Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841)

České jménopavučenka dvoučelá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy297 nálezů, 124 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2018 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, (partly shaded, shaded)
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-700-1000

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (207 použitých nálezů)
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk1864053
Individuální sběr2375047
Zemní past6831267
Prosev218014
Sklepávání1422024
Eklektor2102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (200 použitých nálezů)
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1203
Močály2907
lužní lesy nížin0201
Rašelinné březiny a bory4203
Porosty vysokých ostřic1706
Bylinné porosty na březích potoků a řek1616016
Vrchoviště1001
Skály nižších a středních výšek1102
Lesy4506
Rašeliniště a slatiniště2707
Břehy tekoucích vod81608
Kulturní lesy3405
Acidofilní bukové bučiny1102
Louky2408
Vlhké louky1340037
Slatiniště2605
Rákosiny, orobincové porosty1515015
Lesní okraje11506
Kamenolom0303
Přechodová rašeliniště1304
Horské smrčiny0101
Pastviny0302
Písečné přesypy0101
Suťové a roklinové lesy3102
Horské biotopy1001
Pískovna0101
Louky a pastviny0402
Reliktní bory na skalních podkladech0101
Borové monokultury0202
Štěrkové lavice0101
Haldy a výsypky0001
Bažinné olšiny10408
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Stojaté a pomalu tekoucí vody3102
Kamenité sutě2103
Smrkové monokultury2503
Ovocné sady2203
Ruderály5102
Acidofilní bory0101
Květnaté bučiny7003
Kultury jehličnanů2002
Polní meze2102
Porosty chrastice rákosovité1001
Přirozené lesy2301
Kácené vrbové křoviny0201
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1202
Lesní paseky0901
Mezofilní louky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy