Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 270× 22× 297×

Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841)

České jménopavučenka dvoučelá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy297 nálezů, 124 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2018 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, (partly shaded, shaded)
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (297 použitých nálezů)
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk1864053
Individuální sběr2375047
Zemní past6831267
Prosev218014
Neurčeno2592390
Sklepávání1422024
Eklektor2102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (297 použitých nálezů)
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché doubravy1203
Močály2907
Neurčeno2896597
Lužní lesy nížin1202
Rašelinné bory4203
Ostřicové porosty stojatých vod1706
Bylinné porosty břehů1716017
Rašeliniště410012
Stinné skály nižších poloh1102
Lesy4506
Břehy tekoucích vod81608
Výsadby jehličnanů711012
Bučiny nižších poloh8105
Louky2408
Mokré louky1340037
Luční ostřicové mokřady2605
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1515015
Lesní okraje11506
Kamenolomy0303
Horské smrčiny0101
Pastviny2404
Písčiny0101
Suťové a roklinové lesy3102
Horské biotopy1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Louky a pastviny0402
Reliktní bory na skalách0101
Štěrkové břehy řek0101
Haldy a výsypky0001
Mokřadní olšiny10408
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Stojaté a pomalu tekoucí vody3102
Kamenité suti nižších poloh2103
Ovocné sady s luční vegetací2203
Ruderály5102
Acidofilní bory0101
Přirozené lesy2301
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0201
Porosty borůvek0101
Lesostepní doubravy1202
Paseky0901
Mezofilní louky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy