Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 9x 481x 16x 506x

Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841)

České jménopavučenka dvoučelá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy506 nálezů, 122 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2016 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, (partly shaded, shaded)
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-700-1000

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (205 použitých nálezů)
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past6932266
Individuální sběr1556038
Prosev624016
Smyk1675057
Sklepávání1722026
Eklektor2102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (197 použitých nálezů)
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
lužní lesy nížin1202
ostřicové porosty stojatých vod1706
bylinné porosty břehů1716017
rašeliniště410012
osluněné skály nižších poloh1102
Lesy4506
Břehy tekoucích vod81608
výsadby jehličnanů711012
bučiny nižších poloh8105
Louky2408
mokré louky1340037
luční ostřicové mokřady2605
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1515015
Lesní okraje11506
kamenolomy0303
horské smrčiny0101
pastviny0302
písčiny0101
suťové a roklinové lesy3102
rašelinné bory3202
Horské biotopy1001
pískovny0101
Louky a pastviny0402
reliktní bory na skalách0101
dubohabřiny0202
štěrkové břehy řek0101
Močály2706
haldy a výsypky0001
bažinné olšiny10408
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Stojaté a pomalu tekoucí vody3102
kamenité suti nižších poloh2103
ovocné sady bez bylinné vegetace2203
ruderály5102
Acidofilní bory0101
mezofilní louky3103
Přirozené lesy2301
vrbové křoviny0201
horská vřesoviště0101
lesostepní doubravy1202
paseky0901
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019