Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Not endangered 5x 270x 19x 294x

Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841)

Czech namepavučenka dvoučelá
Threat levelNot endangered
Records294 nálezů, 122 kvadrátů
First record 1934, F. Miller, Miller 1935b
Last record 2016 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic areaMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, (partly shaded, shaded)
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-700-1000

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (204 used records)
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past6831267
Individuální sběr2373046
Prosev218014
Smyk1664051
Sklepávání1422024
Eklektor2102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (197 used records)
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
lužní lesy nížin0201
Porosty vysokých ostřic1706
Bylinné porosty na březích potoků a řek1616016
Vrchoviště1001
Skály nižších a středních výšek1102
Lesy4506
Rašeliniště a slatiniště2707
Břehy tekoucích vod81608
Kulturní lesy3405
Acidofilní bukové bučiny1102
Louky2408
Vlhké louky1340037
Slatiniště2605
Rákosiny, orobincové porosty1515015
Lesní okraje11506
Kamenolom0303
Přechodová rašeliniště1304
Horské smrčiny0101
Pastviny0302
Písečné přesypy0101
Suťové a roklinové lesy3102
Rašelinné březiny a bory3202
Horské biotopy1001
Pískovna0101
Louky a pastviny0402
Reliktní bory na skalních podkladech0101
Borové monokultury0202
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0202
Štěrkové lavice0101
Močály2706
Haldy a výsypky0001
Bažinné olšiny10408
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Stojaté a pomalu tekoucí vody3102
Kamenité sutě2103
Smrkové monokultury2503
Ovocné sady2203
Ruderály5102
Acidofilní bory0101
Květnaté bučiny7003
Kultury jehličnanů2002
Polní meze2102
Porosty chrastice rákosovité1001
Přirozené lesy2301
Kácené vrbové křoviny0201
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1202
Lesní paseky0901
Mezofilní louky1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020