Kvadráty: 6453
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 2x 2x
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 2x 2x
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 2x 2x
Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 2x 2x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle biotopu (16 použitých nálezů)
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 0 2 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 4 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020