Kvadráty: 6453
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 1x 1x
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 1x 1x
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 1x 1x
Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle biotopu (16 použitých nálezů)
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 2 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 4 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy