Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 2x 3x 1091x 52x 1148x

Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863)

České jménopavučenka klanohlavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1148 nálezů, 157 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2017 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM (Gr., Az., Ar.
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-1200

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1003 použitých nálezů)
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr113124050
Prosev6189055
Zemní past4026201747870
Smyk910010
Sklepávání1203
Eklektor272282015
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (873 použitých nálezů)
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suťové a roklinové lesy0101
výsadby jehličnanů1001
Křoviny a skupiny stromů mimo les195012
bučiny nižších poloh1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2715024
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy8304
Přechodová rašeliniště2103
Vrchoviště610011
Horské buko-jedlové lesy142113034
Lesní okraje1111012
Bylinné porosty na březích potoků a řek1815011
Lesní paseky3619028
Kamenolom2001
Horské vyskokobylinné a kapradinové smrčiny0101
Kamenité sutě3822037
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1203
Lesy13676028
Břehy tekoucích vod6226043
Bažinné olšiny402112028
Horské biotopy2102
Rašeliniště a slatiniště1213017
Suťové a roklinové lesy4024030
Horské smrčiny545366348
Reliktní bory na skalních podkladech3305
Porosty vysokých ostřic1001
Květnaté bučiny1513018
Rašelinné březiny a bory2002
Pískovcová skalní města1417016
Vlhké louky2204
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy4405
Skály nižších a středních výšek0302
Skály subalpinského a alpinského pásma2303
Přirozené lesy5933030
Kultury jehličnanů121307
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy4910013
Haldy a výsypky0002
Smrkové monokultury542471093
Borové monokultury0101
Acidofilní bukové bučiny4439021
Kulturní lesy4502
Skalní a suťové biotopy2001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů41840511107
Vegetace obnažených den1001
Širokolisté vysokostébelné nivy203144039
Rákosiny, orobincové porosty1001
Jeskyně2203
Louky11108
Urbánní biotopy7102
Podmáčené smrčiny3431021
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky123010
Acidofilní bory5908
Xerotermy na jiných podkladech0202
Ovocné sady11106
Skupiny stromů, remízky < 1 ha261507
Ruderály1102
Floristicky pestré křoviny1101
Slatiniště6605
Kultury listnáčů3705
Polní meze1001
Křovinatý plášť lesa10201
Přirozené smrčiny (bory a březiny)182106
Xerotermní travinobylinná společenstva10103
Lužní lesy2310013
Močály3002
Kácené vrbové křoviny1203
Lesní cesta1001
Skalní stepi na vápencových podkladech0201
Polní biotopy2002
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu9401
Štěrkové lavice1001
Mezofilní louky0101
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1102
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
 SamciSamiceMláďataNálezy