Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 4x 6x 2017x 48x 2075x

Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863)

České jménopavučenka klanohlavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy2075 nálezů, 156 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2016 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM (Gr., Az., Ar.
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-1200

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1010 použitých nálezů)
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev72120070
Zemní past4110206047879
Individuální sběr2053029
?3404
Eklektor272282015
Smyk0202
Sklepávání0202
sf16609
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (869 použitých nálezů)
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) ESSamciSamiceMláďataNálezy
výsadby jehličnanů290212090
bučiny nižších poloh6052040
lužní lesy nížin12709
rašeliniště2023030
horské bučiny142113034
Lesní okraje1111012
bylinné porosty břehů1815011
paseky3619028
kamenolomy2001
horské smrčiny545367349
kamenité suti nižších poloh3822037
horská vřesoviště10604
Lesy13676028
Břehy tekoucích vod6226043
bažinné olšiny402112028
dubohabřiny4328030
Horské biotopy2102
suťové a roklinové lesy4024030
reliktní bory na skalách3305
ostřicové porosty stojatých vod1001
rašelinné bory2002
osluněné skály nižších poloh1420018
mokré louky2204
skály a sutě v horách2303
Přirozené lesy5933030
lesostepní doubravy4910013
haldy a výsypky0002
00000000101
suché křoviny298013
Skalní a suťové biotopy2001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů41840411106
bahnité břehy1001
širokolisté horské nivy203144039
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
jeskyně2203
Louky11108
ruderály8204
podmáčené smrčiny5252027
alpínské trávníky224012
Acidofilní bory5908
travnaté stepi0202
ovocné sady bez bylinné vegetace11106
luční ostřicové mokřady6605
Kultury listnáčů3705
mezofilní louky1102
Xerotermní travinobylinná společenstva10103
údolní jasanoolšové luhy2310013
Močály3002
vrbové křoviny1203
Lesní cesta1001
skalní stepi na vápenci0201
Polní biotopy2002
2121110269278014
štěrkové břehy řek1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019