Kvadráty: 7047
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) Silně ohrožený 2x 2x
Gnaphosa microps Holm, 1939 Silně ohrožený 2x 2x
Haplodrassus moderatus (Kulczyński, 1897) Silně ohrožený 2x 2x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 2x 2x
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený 2x 2x
Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 2x 2x
Porrhomma egeria Simon, 1884 Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) Silně ohrožený 2x 2x
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 Silně ohrožený 4x 4x
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) Ohrožený 2x 2x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) Silně ohrožený 2x 2x
Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) Silně ohrožený 4x 4x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Ohrožený 8x 8x
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 12x 12x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) Téměř ohrožený 2x 2x
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 Silně ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) Silně ohrožený 8x 8x
Robertus scoticus Jackson, 1914 Téměř ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (41 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 0 3 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 1
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 0 5 0 1
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 4 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 10 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 5 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 86 12 0 1
Gnaphosa microps Holm, 1939 159 26 0 1
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 3 0 0 2
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 0 1 0 1
Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) 1 1 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 175 102 0 2
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 0 3 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 4 3 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 0 5 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (48 použitých nálezů)
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 86 12 0 1
Gnaphosa microps Holm, 1939 159 26 0 1
Haplodrassus moderatus (Kulczyński, 1897) 0 0 0 1
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 3 0 0 2
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) 1 2 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 0 0 4
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 175 107 0 6
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 0 3 0 1
Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) 0 0 0 4
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 0 3 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 1
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 4 3 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 0 5 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 1 0 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 1
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 10 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019