Kvadráty: 6340 7047 7350 5453 5454 7149
  Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Haplodrassus moderatus (Kulczyński, 1897) Silně ohrožený 14× 14×

Haplodrassus moderatus (Kulczyński, 1897)

České jménoskálovka močálová
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy14 nálezů, 6 kvadrátů
První nález 1980, A. Kůrka, Kůrka 1990
Poslední nález 2000 , Jan Dolanský
Areál rozšířeníPalaearctic - Eastp., eM [Boh.]
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška300-900

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (14 použitých nálezů)
Haplodrassus moderatus (Kulczyński, 1897) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1001
Neurčeno0002
Zemní past7707
Prosev3104
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (14 použitých nálezů)
Haplodrassus moderatus (Kulczyński, 1897) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště118014
 SamciSamiceMláďataNálezy