Kvadráty: 7047 6946 6947 7048 7149
  Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) Silně ohrožený 14× 14×

Pardosa hyperborea (Thorell, 1872)

České jménoslíďák severský
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy14 nálezů, 5 kvadrátů
První nález 1961, J. Buchar, Buchar 1963a
Poslední nález 1993 , Antonín Kůrka
Areál rozšířeníHolarctic - eM [Boh.] [bm.]
Fytogeografická oblast
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very humid (Preference: Vysoká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška700-1100

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (14 použitých nálezů)
Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr4908
Zemní past245603
Neurčeno0101
Smyk5602
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (14 použitých nálezů)
Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště3372014
 SamciSamiceMláďataNálezy