Kvadráty: 7149
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Centromerus dilutus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Nezvěstný

Centromerus dilutus (O. Pickard-Cambridge, 1875)

České jménoplachetnatka stužkovitá
Stupeň ohroženíNezvěstný
Nálezy1 nálezů, 1 kvadrátů
První nález 1958, F. Miller, Miller 1958b
Poslední nález 1958 , František Miller
Areál rozšířeníEuropean - eM [Boh.]
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded (Preference: Nízká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open (Preference: Nízká)
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška750-750

Fotografie

Statistiky

Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1 použitých nálezů)
Centromerus dilutus (O. Pickard-Cambridge, 1875) RESamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1 použitých nálezů)
Centromerus dilutus (O. Pickard-Cambridge, 1875) RESamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0101
 SamciSamiceMláďataNálezy