Kvadráty: 7047 6845 6846 6946 6947
  Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) Silně ohrožený 16× 16×

Gnaphosa badia (L. Koch, 1866)

České jménoskálovka horská
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy16 nálezů, 5 kvadrátů
První nález 1959, J. Buchar, Buchar 1963a
Poslední nález 1999 , Antonín Kůrka
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A [Boh.]
Fytogeografická oblast
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška900-1250

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (16 použitých nálezů)
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past9220010
Individuální sběr1303
Neurčeno2203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (16 použitých nálezů)
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště921909
Skalní a suťové biotopy2102
Horské smrčiny1101
Břehy tekoucích vod0202
Louky0001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0201
 SamciSamiceMláďataNálezy