Kvadráty: 7149
  Nálezy podle období  
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna major Menge, 1869 Nezvěstný

Dictyna major Menge, 1869

České jménocedivečka velká
Stupeň ohroženíNezvěstný
Nálezy1 nálezů, 1 kvadrátů
První nález 1975, P. Kasal, Kasal 1981
Poslední nález 1975 , Pavel Kasal
Areál rozšířeníHolarctic - eM [Boh.]
Fytogeografická oblast
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Shrub layer (Preference: Vysoká)
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška750-750

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1 použitých nálezů)
Dictyna major Menge, 1869 RESamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0301
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1 použitých nálezů)
Dictyna major Menge, 1869 RESamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště0301
 SamciSamiceMláďataNálezy