Bibliografie

Řazení: Rok, Autoři / Autoři, Rok

2013

Pavouk 35 (12/2013)
Kůrka A., Roušar A., Buchar J., Erhart J., Moravec J., Kubcová L., Řezáč M., Machač O., Kasal P., Dolejš P., Pekár S., Hula V. & Růžička V. (2013): Pavouk 35 (12/2013)
Webová aplikace pro hodnocení ekologických a fenologických údajů u pavouků ČR. Pavouk 35: 5-10 (in Czech).
P. Kasal, V. Kaláb, L. Štěpánek & M. Řezáč (2013): Webová aplikace pro hodnocení ekologických a fenologických údajů u pavouků ČR. Pavouk 35: 5-10 (in Czech).

2005

Spiders (Araneae) of the Lower Morava Biosphere Reserve and closely adjacent localities (Czech Republic)
Bryja V., Svatoň J., Chytil J., Majkus Z., Růžička V., Kasal P., Dolanský J., Buchar J., Chvátalová I., Řezáč M., Kubcová L.,Erhart J. & Fenclová I. (2005): Spiders (Araneae) of the Lower Morava Biosphere Reserve and closely adjacent localities (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 90: 13–184.

2002

Příspěvek k poznání pavouků jihozápadní Moravy
Bryja V., Dolanský J., Kasal P., Jelínek A. & Erhart J. (2002): Příspěvek k poznání pavouků jihozápadní Moravy [The contribution tothe knowledge of arachnofauna of South-Western Moravia]. Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč 40: 91–102 (in Czech, English summary).

2001

Příspěvek k poznání arachnofauny ústeckoorlicka.
Dolanský J., Kasal P., Řezáč M. & Fenclová I. (2001): Příspěvek k poznání arachnofauny ústeckoorlicka [Contribution to knowledge of spiders of Ústí nad Orlicí region (East Bohemia)]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 8 [2000]: 247–254 (in Czech, English summary).

2000

Prediction of spider species occurrence: an example using theridiid spiders (Araneae)
Kasal P., Hladíková M. & Hänggi A. (2000): Prediction of spider species occurrence: an example using theridiid spiders (Araneae). Ecology(Bratislava)19, Supplement 3/2000: 119–124.

1999

Příspěvek k poznání arachnofauny východního Polabí
Dolanský J., Kasal P., Antuš M., Růžička V. & Holec M. (1999): Příspěvek k poznání arachnofauny východního Polabí [Contribution to knowledge of spiders of eastern part of Labe river basin]. Vč. sb. přír. – Práce a studie6 [1998]: 107–116 (in Czech, English summary).

1997

Evolution of tarsal comb in theridiid spiders (Arachnida: Araneae)
Kasal P. (1997): Evolution of tarsal comb in theridiid spiders (Arachnida: Araneae). In Żabka M. (ed.), Proceedings of the 16th European Colloquium of Arachnology. Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Siedlce, pp. 133–137.

1996

Pavouci Národního parku Podyjí
Růžička V., Buchar J., Kasal P. & Chvátalová I. (1996): Pavouci Národního parku Podyjí [The spiders of the Podyjí National Park]. Fauna Bohem. septentr.21: 99–115 (in Czech, English summary).

1995

Method for graphic representation of ecological types of spiders
Kasal P., Chvátalová I. & Zbytek F. (1995a): Method for graphic representation of ecological types of spiders. In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, pp. 99–102.
Relations between chaetotaxis and ecological type of linyphiid spiders
Kasal P., Chvátalová I. & Zbytek F. (1995b): Relations between chaetotaxis and ecological type of linyphiid spiders. In Růžička  V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, pp. 103–106.

1982

Theridion antusi sp. n. and Mysmena jobi from Czechoslovakia (Araneida, Theridiidae and Symphytognathidae)
Kasal P. (1982): Theridion antusi sp. n. and Mysmena jobi from Czechoslovakia (Araneida, Theridiidae and Symphytognathidae). Acta Entomol. Bohemoslov.79: 73–76.

1981

Faunistic records from Czechoslovakia. Araneida
Kasal P. (1981): Faunistic records from Czechoslovakia. Araneida. Acta Entomol. Bohemoslov.78: 351.
Statistiky

Nalezeno

2972
Nálezy
448
Druhy
223
Rody
143
Čtverce

Určeno

3050
Nálezy
451
Druhy
222
Rody
150
Čtverce