Rok
2013
Autoři
RNDr. Antonín Kůrka
Mgr. Antonín Roušar
prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.
Jan Erhart
Josef Moravec
Mgr. Lenka Kubcová, Ph.D.
RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.
Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.
RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Druhy
Tibellus macellus Simon, 1875 CR
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) CR
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 ES
Obsah
Pavouci České republiky
Méně známé druhy pavouků – Tibellus macellus
Problematika druhů Gnaphosa alpica a G. modestior
Zajímavý nález
Webová aplikace pro hodnocení ekologických a fenologických údajů u pavouků ČR
Nález Dolomedes plantarius v NPR Velký a Malý Tisý
Nová lokalita plachetnatky Piniphantes pinicola
Nová lokalita sekáče Trogulus closanicus
Rozhovor s Jurou Králem k jeho padesátinám
Vlastíkovi Růžičkovi k jeho šedesátinám
RNDr. Zdeněk Majkus CSc. – jubilující haldový expert
K 80. narodeninám nestora slovenskej arachnológie, Mgr. Jaroslava Svatoňa
112. seminář České arachnologické společnosti
Noví členové ČAS
Česká bibliografie
Britská bibliografie
Inventarizační zprávy členů ČAS za roky 2009–2012
Nové knihy
Citace
Pavouk0035

Fotografie

Soubory ke stažení

pavouk35.pdf