Články
Vlastíkovi Růžičkovi k jeho šedesátinám. Pavouk 35: 16-17 (in Czech).
Autoři: prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.
Rozhovor s Jurou Králem k jeho padesátinám. Pavouk 35: 14-15 (in Czech).
Autoři: RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
Zajímavý nález. Pavouk 35: 5 (in Czech).
Autoři: Jan Erhart
RNDr. Zdeněk Majkus CSc. – jubilující haldový expert. Pavouk 35: 18-19 (in Czech).
Autoři: RNDr. Antonín Kůrka
Méně známé druhy pavouků – Tibellus macellus Simon, 1875. Pavouk 35: 3-4 (in Czech).
Autoři: Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.
Nález Dolomedes plantarius v NPR Velký a Malý Tisý. Pavouk 35: 10-11 (in Czech).
Autoři: Josef Moravec
Webová aplikace pro hodnocení ekologických a fenologických údajů u pavouků ČR. Pavouk 35: 5-10 (in Czech).
Autoři: RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.
K 80. narodeninám nestora slovenskej arachnológie, Mgr. Jaroslava Svatoňa. Pavouk 35: 19-21 (in Slovak)
Autoři: prof. Mgr. Stano Pekár, Ph.D.
Nová lokalita plachetnatky Piniphantes pinicola (Simon, 1884) v České republice. Pavouk 35: 12 (in Czech).
Autoři: Mgr. Antonín Roušar
Nová lokalita sekáče Trogulus closanicus Avram, 1971 v České republice. Pavouk 35: 13 (in Czech).
Autoři: Mgr. Antonín Roušar
Pavouci České republiky. Pavouk 35: 2 (in Czech).
Autoři: Mgr. Ondřej Machač, Ph.D., RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Problematika druhů Gnaphosa alpica a G. modestior. Pavouk 35: 5 (in Czech).
Autoři: RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.

Fotografie

Soubory ke stažení

Pavouk 35 (12/2013)