Bibliografie
2022
 © Oto Zimmermann
Autoři
Josef Moravec
Abstrakt
Co je Zlatý list?

Zlatý list je soutěž pro kolektivy dětí ve věku základní školní docházky se zájmem o přírodu a její ochranu. Pořadatelem je Český svaz ochránců přírody (ČSOP). Spoluvyhlašovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, což v praxi znamená doporučení školám zařadit soutěž do svého programu.


2013
 © Oto Zimmermann
Autoři
RNDr. Antonín Kůrka, Mgr. Antonín Roušar, prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc., Jan Erhart, Josef Moravec, Mgr. Lenka Kubcová, Ph.D., RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., Mgr. Ondřej Machač, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc., RNDr. Petr Dolejš, Ph.D., prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D., Ing. Vladimír Hula, Ph.D., RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Abstrakt
Pavouci České republiky; Méně známé druhy pavouků – Tibellus macellus; Problematika druhů Gnaphosa alpica a G. modestior; Zajímavý nález; Webová aplikace pro hodnocení ekologických a fenologických údajů u pavouků ČR; Nález Dolomedes plantarius v NPR Velký a Malý Tisý; Nová lokalita plachetnatky Piniphantes pinicola; Nová lokalita sekáče Trogulus closanicus; Rozhovor s Jurou Králem k jeho padesátinám; Vlastíkovi Růžičkovi k jeho šedesátinám; RNDr. Zdeněk Majkus CSc. – jubilující haldový expert; K 80. narodeninám nestora slovenskej arachnológie, Mgr. Jaroslava Svatoňa; 112. seminář České arachnologické společnosti; Noví členové ČAS; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizační zprávy členů ČAS za roky 2009–2012; Nové knihy