Rok
2022
Autoři
Josef Moravec
Obsah
Co je Zlatý list?

Zlatý list je soutěž pro kolektivy dětí ve věku základní školní docházky se zájmem o přírodu a její ochranu. Pořadatelem je Český svaz ochránců přírody (ČSOP). Spoluvyhlašovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, což v praxi znamená doporučení školám zařadit soutěž do svého programu.

Citace
Moravec J. & Žaitlíková L. (2022): Zlatý list půlstoletý (Golden Leaf Competition a half a century old). Ochr. přír. 77 (4): 28–31 (in Czech, English summary).

Fotografie