Bibliografie

2013
© Oto Zimmermann
Oblast
Zpravodaj
Autoři
RNDr. Antonín Kůrka, Mgr. Antonín Roušar, prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc., Jan Erhart, Josef Moravec, Mgr. Lenka Kubcová, Ph.D., RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., Mgr. Ondřej Machač, doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc., RNDr. Petr Dolejš, Ph.D., prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D., Ing. Vladimír Hula, Ph.D., RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Abstrakt
Pavouci České republiky; Méně známé druhy pavouků – Tibellus macellus; Problematika druhů Gnaphosa alpica a G. modestior; Zajímavý nález; Webová aplikace pro hodnocení ekologických a fenologických údajů u pavouků ČR; Nález Dolomedes plantarius v NPR Velký a Malý Tisý; Nová lokalita plachetnatky Piniphantes pinicola; Nová lokalita sekáče Trogulus closanicus; Rozhovor s Jurou Králem k jeho padesátinám; Vlastíkovi Růžičkovi k jeho šedesátinám; RNDr. Zdeněk Majkus CSc. – jubilující haldový expert; K 80. narodeninám nestora slovenskej arachnológie, Mgr. Jaroslava Svatoňa; 112. seminář České arachnologické společnosti; Noví členové ČAS; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizační zprávy členů ČAS za roky 2009–2012; Nové knihy