Rok
1996
Autoři
Mgr. Iveta Chvátalová, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.
doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.
RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Obsah
Originalni ID: 538
Citace
Růžička V., Buchar J., Kasal P. & Chvátalová I. (1996): Pavouci Národního parku Podyjí [The spiders of the Podyjí National Park]. Fauna Bohem. septentr.21: 99–115 (in Czech, English summary).

Fotografie