Rok
2001
Autoři
Mgr. Ivana Fenclová
Mgr. Jan Dolanský
RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.
Obsah
Originalni ID: 700
Citace
Dolanský J., Kasal P., Řezáč M. & Fenclová I. (2001): Příspěvek k poznání arachnofauny ústeckoorlicka [Contribution to knowledge of spiders of Ústí nad Orlicí region (East Bohemia)]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 8 [2000]: 247–254 (in Czech, English summary).

Fotografie