Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) Není ohrožený 16× 21× 37×

Larinioides cornutus (Clerck, 1757)

České jménokřižák rákosní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy37 nálezů, 24 kvadrátů
První nález 1967, J. Martínek, Buchar 1993a; Thaler 1974
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl, Václav Kroc
Areál rozšířeníHolarctic (Af.) [Boh.]
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce probably
Nadm. výška200-1050

Literatura

Habitus of Larinioides species © Oto Zimmermann

Аll known species of Larinioides Caporiacco, 1934 are revised. Seven species are recognised, of which one is transferred from Araneus Clerck, 1757 as a new combination, Larinioides jalimovi (Bakhvalov, 1981) comb. n. The first description of a male of L. jalimovi is given. The following four new synonyms are proposed: Epeira gracilis Menge, 1878 syn. n. and Aranea dumetorum islandicola Strand, 1906 syn. n. = L. patagiatus (Clerck, 1757); Araneus cungei Bakhvalov, 1974, syn. n. = Larinioides folium (Schrank, 1803); and Araneus sclopetarius Clerck, 1757 syn. n. = Larinioides cornutus (Clerck, 1757). Detailed illustrations of habitus, copulatory organs, and identification keys of males and females of all Larinioides species are provided.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (37 použitých nálezů)
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr78111
Fotografie1101
Smyk3949
Neurčeno02011
Zemní past0202
Prosev1101
Sklepávání1402
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (37 použitých nálezů)
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Bylinné porosty břehů2302
Mokré louky1524
Vlhké lesní lemy1102
Pastviny1101
Okraje silnic0101
Rašeliniště2103
Neurčeno13012
Močály0724
Ostřicové porosty stojatých vod1101
Stojaté a pomalu tekoucí vody1302
Luční ostřicové mokřady0011
Ovocné sady s luční vegetací1001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Horské smrčiny1001
Lužní lesy nížin1001
 SamciSamiceMláďataNálezy