Records by time
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) Not endangered 32x 11x 43x

Larinioides cornutus (Clerck, 1757)

Czech namekřižák rákosní
Threat levelNot endangered
Records43 nálezů, 21 kvadrátů
First record 1967, J. Martínek, Buchar 1993a; Thaler 1974
Last record 2016 , Vlastimil Růžička
Distribution areaHolarctic (Af.) [Boh.]
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuscarce probably
Altitude300-600-900

Bibliography

Habitus of Larinioides species

Аll known species of Larinioides Caporiacco, 1934 are revised. Seven species are recognised, of which one is transferred from Araneus Clerck, 1757 as a new combination, Larinioides jalimovi (Bakhvalov, 1981) comb. n. The first description of a male of L. jalimovi is given. The following four new synonyms are proposed: Epeira gracilis Menge, 1878 syn. n. and Aranea dumetorum islandicola Strand, 1906 syn. n. = L. patagiatus (Clerck, 1757); Araneus cungei Bakhvalov, 1974, syn. n. = Larinioides folium (Schrank, 1803); and Araneus sclopetarius Clerck, 1757 syn. n. = Larinioides cornutus (Clerck, 1757). Detailed illustrations of habitus, copulatory organs, and identification keys of males and females of all Larinioides species are provided.Statistics

By month


By altitude


By collecting method (16 used records)
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr4417
Smyk3727
Sklepávání1402
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (16 used records)
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
suché lesní lemy0101
Močály0724
mokré louky1101
Stojaté a pomalu tekoucí vody1302
ostřicové porosty stojatých vod1101
luční ostřicové mokřady0011
ovocné sady bez bylinné vegetace1001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
rašeliniště1102
horské smrčiny1001
údolní jasanoolšové luhy1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020