Records by time
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) Not endangered 16× 15× 31×

Larinioides cornutus (Clerck, 1757)

Czech namekřižák rákosní
Threat levelNot endangered
Records31 nálezů, 22 kvadrátů
First record 1967, J. Martínek, Buchar 1993a; Thaler 1974
Last record 2020 , Petr Dolejš, Kryštof Rückl
Distribution areaHolarctic (Af.) [Boh.]
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuscarce probably
Altitude200-900

Bibliography

 - Habitus of Larinioides species © Oto Zimmermann

Аll known species of Larinioides Caporiacco, 1934 are revised. Seven species are recognised, of which one is transferred from Araneus Clerck, 1757 as a new combination, Larinioides jalimovi (Bakhvalov, 1981) comb. n. The first description of a male of L. jalimovi is given. The following four new synonyms are proposed: Epeira gracilis Menge, 1878 syn. n. and Aranea dumetorum islandicola Strand, 1906 syn. n. = L. patagiatus (Clerck, 1757); Araneus cungei Bakhvalov, 1974, syn. n. = Larinioides folium (Schrank, 1803); and Araneus sclopetarius Clerck, 1757 syn. n. = Larinioides cornutus (Clerck, 1757). Detailed illustrations of habitus, copulatory organs, and identification keys of males and females of all Larinioides species are provided.Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (31 used records)
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr4316
Smyk3949
Neurčeno02011
Zemní past0202
Prosev1101
Sklepávání1402
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (31 used records)
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Bylinné porosty břehů1101
Mokré louky1323
Neurčeno13012
Vlhké lesní lemy0101
Močály0724
Ostřicové porosty stojatých vod1101
Stojaté a pomalu tekoucí vody1302
Luční ostřicové mokřady0011
Ovocné sady s luční vegetací1001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Rašeliniště1102
Horské smrčiny1001
Lužní lesy nížin1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords