Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 Silně ohrožený

Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003

České jménoskákavka vrchovištní
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy9 nálezů, 7 kvadrátů
První nález 1971, F. Miller, Miller 1971
Poslední nález 2013 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean [bm.]
Fytogeografická oblast
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška450-1000

Literatura

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (9 použitých nálezů)
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk1001
Individuální sběr0101
Zemní past5407
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (9 použitých nálezů)
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště3405
Neurčeno1001
Mokré louky2103
 SamciSamiceMláďataNálezy