Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Semljicola faustus (O. Pickard-Cambridge, 1901) Silně ohrožený 14× 17×

Semljicola faustus (O. Pickard-Cambridge, 1901)

České jménopavučenka vrchovištní
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy17 nálezů, 11 kvadrátů
První nález 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález 2014 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška350-1200

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (17 použitých nálezů)
Semljicola faustus (O. Pickard-Cambridge, 1901) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání0101
Prosev6305
Zemní past9208
Neurčeno9303
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (17 použitých nálezů)
Semljicola faustus (O. Pickard-Cambridge, 1901) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště10707
Horské smrčiny4101
Horské bučiny1001
Neurčeno8006
Kamenité suti nižších poloh0101
Podmáčené smrčiny1001
 SamciSamiceMláďataNálezy