Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) Není ohrožený 76× 38× 114×

Walckenaeria alticeps (Denis, 1952)

České jménopavučenka lulková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy114 nálezů, 41 kvadrátů
První nález 1964, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález 2021 , Antonín Kůrka
Areál rozšířeníEuropean - eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant probably
Nadm. výška150-1450

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (114 použitých nálezů)
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev3406
Zemní past10069042
Individuální sběr411010
Vysavač2101
Neurčeno1425051
Smyk3203
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (114 použitých nálezů)
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno2040060
Horské smrčiny1001
Lužní lesy nížin4205
Lesy1001
Kamenolomy0101
Písčiny0101
Ostřicové porosty stojatých vod1605
Bahnité břehy0201
Suché lesní lemy2101
Slaniska1101
Jasanoolšové lemy vodotečí0301
Mezofilní louky0101
Rašeliniště2617010
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2002
Rašelinné bory2103
Podmáčené smrčiny0101
Suché doubravy0202
Mokřadní vrbiny1101
Paseky0201
Porosty borůvek8001
Mokré louky2101
Horské bučiny1102
Lesostepní doubravy81108
Močály1001
Přirozené lesy0101
Výsadby listnáčů461601
 SamciSamiceMláďataNálezy