Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) Not endangered 117x 21x 138x

Walckenaeria alticeps (Denis, 1952)

Czech namepavučenka lulková
Threat levelNot endangered
Records138 nálezů, 30 kvadrátů
First record 1964, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Last record 2015 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean - eM
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax
Humiditysemi-humid, humid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant probably
Altitude200-400-1400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (46 used records)
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1303
Zemní past9958038
Prosev3505
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (42 used records)
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
mokré louky3202
mezofilní louky0101
lužní lesy nížin1102
rašeliniště2617010
ostřicové porosty stojatých vod0202
pískovny2002
rašelinné bory2103
podmáčené smrčiny0101
dubohabřiny0202
kosodřevina1101
paseky0201
horská vřesoviště8001
horské bučiny1102
lesostepní doubravy81108
údolní jasanoolšové luhy0101
Močály1001
Přirozené lesy0101
Kultury listnáčů461601
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019