Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) Not endangered 76x 26x 102x

Walckenaeria alticeps (Denis, 1952)

Czech namepavučenka lulková
Threat levelNot endangered
Records102 nálezů, 32 kvadrátů
First record 1964, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Last record 2018 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean - eM
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax
Humiditysemi-humid, humid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant probably
Altitude200-400-1400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (51 used records)
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr41009
Zemní past9757035
Smyk3203
Prosev1303
Sklepávání1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (48 used records)
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
písčiny0101
Porosty vysokých ostřic1605
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…0201
Lužní lesy2102
Slaniska1101
mezofilní louky0101
lužní lesy nížin0101
Vrchoviště6508
Pískovna2002
Rašelinné březiny a bory2103
Podmáčené smrčiny0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0202
Kosodřevina1101
Lesní paseky0201
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou8001
Vlhké louky2101
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1001
Horské buko-jedlové lesy1102
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy81108
Přechodová rašeliniště0101
Močály1001
Přirozené lesy0101
Kultury listnáčů461601
Rašeliniště a slatiniště201101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020