Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 10× 371× 94× 480×

Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833)

České jménoslíďák řemínkový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy480 nálezů, 109 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2020 , Martin Šafra
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (480 použitých nálezů)
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr64115766
Zemní past11774773295
Neurčeno33381499
Smyk5722013
Prosev13703
Sklepávání3404
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (480 použitých nálezů)
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Podmáčené smrčiny1703
Ovocné sady s luční vegetací442008
Suché louky1823019
Mezofilní louky10207
Zahrady3301
Xerotermní travinobylinná společenstva191009
Neurčeno38119814186
Pastviny8906
Porosty borůvek12947011
alpínské trávníky3407
Suché doubravy391006
Luční ostřicové mokřady732208
Skalní stepi na vápenci9128311
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Bučiny nižších poloh1102
Lesní okraje219616
Kamenité suti nižších poloh12508
Rašeliniště109101046
Horské bučiny2102
Okraje silnic1001
Rašelinné bory4001
Horské biotopy15607
Louky3617
Skály a sutě v horách1102
Louky a pastviny0201
Lesy0101
Širokolisté horské nivy4919024
Močály3403
Stinné skály nižších poloh3002
Mokré louky10131010
Ruderály3003
Paseky13237019
Horské smrčiny4004
Acidofilní bory3003
Suché křoviny6804
Lužní lesy nížin1303
Lesní cesta41304
Výsadby jehličnanů1004
Reliktní bory na skalách1001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Břehy tekoucích vod1102
Ostatní pole2002
Horská vřesoviště14101
Úhory212506
Lesostepní doubravy6406
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2101
 SamciSamiceMláďataNálezy