Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 5x 10x 370x 74x 459x

Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833)

České jménoslíďák řemínkový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy459 nálezů, 104 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2015 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-1000-1400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (367 použitých nálezů)
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past12534822294
Individuální sběr52111867
Smyk01205
?0201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (280 použitých nálezů)
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
pastviny2904
alpínské trávníky3407
skalní stepi na vápenci9128311
ostřicové porosty stojatých vod1001
Lesní okraje219616
bučiny nižších poloh1102
kamenité suti nižších poloh12508
rašeliniště109101046
Xerotermní travinobylinná společenstva16707
okraje silnic1001
horské bučiny2102
rašelinné bory4001
Horské biotopy15607
Louky3617
skály a sutě v horách1102
mezofilní louky16007
Louky a pastviny0201
travnaté stepi1722018
horská vřesoviště14348011
Lesy0101
širokolisté horské nivy4919024
Močály3403
osluněné skály nižších poloh3002
mokré louky10131010
ruderály3003
paseky13237019
horské smrčiny4004
Acidofilní bory3003
ovocné sady bez bylinné vegetace441907
luční ostřicové mokřady731905
suché křoviny6804
údolní jasanoolšové luhy1303
dubohabřiny38905
Lesní cesta41304
výsadby jehličnanů1004
reliktní bory na skalách1001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Břehy tekoucích vod1102
obilná pole2002
podmáčené smrčiny1101
úhory212506
lesostepní doubravy6406
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020