Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 5x 10x 371x 89x 475x

Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833)

České jménoslíďák řemínkový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy475 nálezů, 109 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2018 , Martin Kincl
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-1000-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (475 použitých nálezů)
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past11774743292
Individuální sběr64109764
Neurčeno33381499
Smyk5722013
Prosev13703
Sklepávání3404
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (475 použitých nálezů)
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Ovocné sady s luční vegetací0101
Suché louky1101
Mezofilní louky0202
Zahrady3301
Xerotermní travinobylinná společenstva191009
Neurčeno38119814186
Pastviny0301
Porosty borůvek0001
alpínské trávníky0202
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy391006
Skalní stepi na vápencových podkladech9128311
Porosty vysokých ostřic1001
Acidofilní bukové bučiny1102
Lesní okraje219616
Kamenité sutě12508
Vrchoviště3841025
Horské buko-jedlové lesy2102
Cesty, silnice1001
Rašeliniště a slatiniště7159020
Rašelinné březiny a bory4001
Pastviny2603
Horské biotopy15607
Louky3617
Skály subalpinského a alpinského pásma1102
Mezofilní louky10005
Louky a pastviny0201
Přechodová rašeliniště0101
Xerotermy na jiných podkladech1722018
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou12947010
Lesy0101
Širokolisté vysokostébelné nivy4919024
Močály3403
Pískovcová skalní města3002
Vlhké louky10131010
Ruderály3003
Lesní paseky13237019
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky3205
Horské smrčiny4004
Acidofilní bory3003
Polní meze6002
Ovocné sady441907
Slatiniště731905
Trnkové křoviny6103
Lužní lesy1303
Lesní cesta41304
Kultury jehličnanů1001
Reliktní bory na skalních podkladech1001
Křovinatý plášť lesa0701
Rákosiny, orobincové porosty1001
Břehy tekoucích vod1102
Pole2002
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu14101
Podmáčené smrčiny1101
Polní úhory182103
Luční úhory3403
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy6406
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2101
Smrkové monokultury0003
 SamciSamiceMláďataNálezy