Kvadráty: 6972
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený 3x 3x
Palliduphantes insignis Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) Téměř ohrožený 3x 3x
Porrhomma microps Porrhomma microps (Roewer, 1931) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Phrurolithus minimus Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 Ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Episinus truncatus Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ozyptila simplex Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) Téměř ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (20 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 2 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 2 4 0 3
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) 9 8 0 3
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 4 19 0 2
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 2 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (20 použitých nálezů)
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)SamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 2 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 2 4 0 3
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) 9 8 0 3
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 4 19 0 2
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy