Kvadráty: 6972
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený
Palliduphantes insignis Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) Téměř ohrožený
Porrhomma microps Porrhomma microps (Roewer, 1931) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Phrurolithus minimus Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 Ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Episinus truncatus Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ozyptila simplex Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) Téměř ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (24 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 2 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 2 4 0 3
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) 9 8 0 3
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 4 19 0 2
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 2 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (24 použitých nálezů)
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)SamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 2 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 2 4 0 3
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) 9 8 0 3
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 4 19 0 2
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 1 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy