Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) Téměř ohrožený 49x 13x 62x

Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862)

České jménoběžník prostý
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy62 nálezů, 17 kvadrátů
První nález 1968, J. Buchar, Buchar 1970b
Poslední nález 2009
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (28 použitých nálezů)
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past5211022
Smyk2103
Individuální sběr4003
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (22 použitých nálezů)
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) LCSamciSamiceMláďataNálezy
ostatní pole2001
mezofilní louky4103
kamenolomy3301
A1211003001
obilná pole8002
Acidofilní bory0101
ovocné sady bez bylinné vegetace8103
bučiny nižších poloh2001
Lesní okraje2002
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
úhory14503
Louky1001
dubohabřiny3002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019