Nálezy podle období  
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) Téměř ohrožený 26× 29× 55×

Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862)

České jménoběžník prostý
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy55 nálezů, 22 kvadrátů
První nález 1968, J. Buchar, Buchar 1970b
Poslední nález 2020 , Pavel Vonička
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-950

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (55 použitých nálezů)
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past6311033
Prosev1001
Smyk5405
Individuální sběr4004
Neurčeno20011
Sklepávání2001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (55 použitých nálezů)
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno211029
Mezofilní louky2103
Xerotermní travinobylinná společenstva2002
Suché křoviny1001
Ostatní pole10003
Pastviny5302
Kamenolomy3301
Ovocné sady s luční vegetací11104
Acidofilní bory0101
Bučiny nižších poloh2001
Lesní okraje2002
Úhory14503
Louky1001
Suché doubravy3002
 SamciSamiceMláďataNálezy