Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 8x 183x 67x 258x

Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871)

České jménoplachetnatka drobnooká
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy258 nálezů, 95 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1940a
Poslední nález 2020 , Jaroslav Blízek, R. Kmeco
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, (partly shaded)
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-400-1500

Literatura

© Oto Zimmermann

The spider genus Porrhomma has been revised. it now includes 24 species.

Two new species are described:

 • Porrhomma altaica new species from the Altai Mountains
 • Porrhomma nekolai new species from eastern Asia and North America

Bathyphantes charpentieri Lebert, 1877 was removed from synonymy with Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871).

The following new synonymies are proposed:

 • Bathyphantes charpentieri Lebert, 1877 is a junior synonym of Porrhomma convexum (Westring, 1851) new synonymy
 • Porrhomma gertschi Hackman, 1954 is a junior synonym of Porrhomma terrestre (Emerton, 1882) new synonymy
 • Porrhomma myops Simon, 1884 is a junior synonym of Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) new synonymy
 • Porrhomma ocella Chamberlin & Ivie, 1943 is a junior syn onym of Porrhomma convexum (Westring, 1851) new synonymy
 • Porrhomma omissum Miller, 1971 is a junior synonym of Porrhomma egeria Simon, 1884 new synonymy
 • Porrhomma pallidum affinis Miller & Kratochvíl, 1940 is a junior synonym of Porrhomma pallidum Jackson, 1913 new synonymy
 • Porrhomma sodonta (Chamberlin, 1949) is a junior synonym of Porrhomma convexum (Westring, 1851) new synonymy
 • The synonymy of Porrhomma macrochelis (Emerton, 1917) with Macrargus multesimus (O. Pickard-Cambridge, 1875) is supported
 • Porrhomma subterraneum Simon, 1884 is considered a nomen dubium, because it was described according to a juvenile specimen

To date, Porrhomma indecorum Simon, 1910 and Porrhomma marphaense Wunderlich, 1983 are only known from findings of females. They are considered to be species inquirenda, and their names are declared nomina dubia.

Keys are provided for males and females. Vulvae are drawn in dorsal, ventral and caudal views to understand their spatial structure.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (200 použitých nálezů)
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past5473390140
Smyk107014
Nárazová past0403
Individuální sběr1119023
Žlutá miska0303
Eklektor2305
Sklepávání1016010
Prosev1202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (165 použitých nálezů)
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Xerotermy na jiných podkladech1318022
Kultury listnáčů9706
Vlhké louky3104
Lesní paseky2203
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0201
Vegetace vytrvalých obojživelných bylin, bahnité břehy0101
Slaniska0101
slaniska0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Pole239016
ostatní pole34301
Lesní okraje1203
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy3517018
Skály nižších a středních výšek1304
Pískovna3601
Luční úhory1001
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Horské biotopy0101
Reliktní bory na skalních podkladech0101
Kultury jehličnanů0101
Křoviny a skupiny stromů mimo les2103
Kamenolom0202
Ovocné sady2204
Smrkové monokultury0101
Haldy a výsypky1108
Lužní lesy1411012
Bylinné porosty na březích potoků a řek1001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1202
Interiéry budov1001
Louky10305
Rašeliniště a slatiniště0101
Polní biotopy2303
Kamenité sutě1506
Rákosiny, orobincové porosty1001
Polní meze1203
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1102
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky2103
Polní úhory1001
Mezofilní louky1203
Lesní cesta0101
Vrchoviště1102
Břehy tekoucích vod2001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1102
Přirozené lesy0201
Urbánní biotopy0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Borové monokultury1001
Pískovcová skalní města0101
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0001
Louky a pastviny0101
Trnkové křoviny1001
Jeskyně0001
 SamciSamiceMláďataNálezy