Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 183× 75× 266×

Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871)

České jménoplachetnatka drobnooká
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy266 nálezů, 101 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1940a
Poslední nález 2021 , Květoslav Resl
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, (partly shaded)
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1550

Literatura

 © Oto Zimmermann

The spider genus Porrhomma has been revised. it now includes 24 species.

Two new species are described:

 • Porrhomma altaica new species from the Altai Mountains
 • Porrhomma nekolai new species from eastern Asia and North America

Bathyphantes charpentieri Lebert, 1877 was removed from synonymy with Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871).

The following new synonymies are proposed:

 • Bathyphantes charpentieri Lebert, 1877 is a junior synonym of Porrhomma convexum (Westring, 1851) new synonymy
 • Porrhomma gertschi Hackman, 1954 is a junior synonym of Porrhomma terrestre (Emerton, 1882) new synonymy
 • Porrhomma myops Simon, 1884 is a junior synonym of Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) new synonymy
 • Porrhomma ocella Chamberlin & Ivie, 1943 is a junior syn onym of Porrhomma convexum (Westring, 1851) new synonymy
 • Porrhomma omissum Miller, 1971 is a junior synonym of Porrhomma egeria Simon, 1884 new synonymy
 • Porrhomma pallidum affinis Miller & Kratochvíl, 1940 is a junior synonym of Porrhomma pallidum Jackson, 1913 new synonymy
 • Porrhomma sodonta (Chamberlin, 1949) is a junior synonym of Porrhomma convexum (Westring, 1851) new synonymy
 • The synonymy of Porrhomma macrochelis (Emerton, 1917) with Macrargus multesimus (O. Pickard-Cambridge, 1875) is supported
 • Porrhomma subterraneum Simon, 1884 is considered a nomen dubium, because it was described according to a juvenile specimen

To date, Porrhomma indecorum Simon, 1910 and Porrhomma marphaense Wunderlich, 1983 are only known from findings of females. They are considered to be species inquirenda, and their names are declared nomina dubia.

Keys are provided for males and females. Vulvae are drawn in dorsal, ventral and caudal views to understand their spatial structure.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (266 použitých nálezů)
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past5583510147
Individuální sběr1120024
Smyk107014
Nárazová past0403
Žlutá miska0303
Neurčeno925658
Eklektor2305
Sklepávání1016010
Prosev1202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (266 použitých nálezů)
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)4503
Suché louky1319023
Neurčeno416294693
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Výsadby listnáčů9706
Mokré louky3104
Paseky2203
Suché doubravy0201
Suché křoviny4505
Písčité břehy0101
Slaniska0202
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1102
Ostatní pole5712017
Kukuřičná pole6202
Lesní okraje1203
Lužní lesy nížin4928031
Stinné skály nižších poloh1405
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin3601
Úhory2002
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Horské biotopy0101
Reliktní bory na skalách0101
Výsadby jehličnanů1203
Kamenolomy0202
Ovocné sady s luční vegetací2204
Haldy a výsypky1108
Bylinné porosty břehů1001
Porosty borůvek1202
Interiéry budov1001
Louky10305
Rašeliniště1203
Polní biotopy2303
Kamenité suti nižších poloh1506
Pastviny1203
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1102
alpínské trávníky2103
Mezofilní louky1203
Lesní cesta0101
Břehy tekoucích vod2001
Lesostepní doubravy1102
Přirozené lesy0201
Ruderály0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Louky a pastviny0101
Jeskyně0001
 SamciSamiceMláďataNálezy