Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 15x 337x 50x 402x

Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871)

České jménoplachetnatka drobnooká
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy402 nálezů, 88 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1940a
Poslední nález 2016 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, (partly shaded)
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-400-1500

Literatura

© Ota Zimmermann

The spider genus Porrhomma has been revised. it now includes 24 species.

Two new species are described:

 • Porrhomma altaica new species from the Altai Mountains
 • Porrhomma nekolai new species from eastern Asia and North America

Bathyphantes charpentieri Lebert, 1877 was removed from synonymy with Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871).

The following new synonymies are proposed:

 • Bathyphantes charpentieri Lebert, 1877 is a junior synonym of Porrhomma convexum (Westring, 1851) new synonymy
 • Porrhomma gertschi Hackman, 1954 is a junior synonym of Porrhomma terrestre (Emerton, 1882) new synonymy
 • Porrhomma myops Simon, 1884 is a junior synonym of Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) new synonymy
 • Porrhomma ocella Chamberlin & Ivie, 1943 is a junior syn onym of Porrhomma convexum (Westring, 1851) new synonymy
 • Porrhomma omissum Miller, 1971 is a junior synonym of Porrhomma egeria Simon, 1884 new synonymy
 • Porrhomma pallidum affinis Miller & Kratochvíl, 1940 is a junior synonym of Porrhomma pallidum Jackson, 1913 new synonymy
 • Porrhomma sodonta (Chamberlin, 1949) is a junior synonym of Porrhomma convexum (Westring, 1851) new synonymy
 • The synonymy of Porrhomma macrochelis (Emerton, 1917) with Macrargus multesimus (O. Pickard-Cambridge, 1875) is supported
 • Porrhomma subterraneum Simon, 1884 is considered a nomen dubium, because it was described according to a juvenile specimen

To date, Porrhomma indecorum Simon, 1910 and Porrhomma marphaense Wunderlich, 1983 are only known from findings of females. They are considered to be species inquirenda, and their names are declared nomina dubia.

Keys are provided for males and females. Vulvae are drawn in dorsal, ventral and caudal views to understand their spatial structure.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (185 použitých nálezů)
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past5323300127
Individuální sběr916020
Žlutá miska0303
Nárazová past0202
Eklektor2305
Prosev1203
Smyk913015
Sklepávání71009
sf1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (153 použitých nálezů)
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
bahnité břehy0101
slaniska0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1102
ostatní pole34301
Lesní okraje1203
lužní lesy nížin3517019
osluněné skály nižších poloh1405
pískovny3601
paseky1202
úhory2002
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Horské biotopy0101
travnaté stepi613016
reliktní bory na skalách0101
obilná pole137015
výsadby jehličnanů1203
suché křoviny3104
kamenolomy0202
A1211001001
mokré louky2103
haldy a výsypky1108
údolní jasanoolšové luhy1411012
bylinné porosty břehů1001
horská vřesoviště1202
interiéry budov1001
Louky10305
rašeliniště1203
ovocné sady bez bylinné vegetace1203
Polní biotopy2303
kamenité suti nižších poloh1506
mezofilní louky2406
Kultury listnáčů8705
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1102
alpínské trávníky2103
Lesní cesta0101
Břehy tekoucích vod2001
lesostepní doubravy1102
Přirozené lesy0201
ruderály0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Louky a pastviny0101
jeskyně0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019