Kvadráty: 7066
  Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella inconspicua Araniella inconspicua (Simon, 1874) Ohrožený
Gibbaranea bituberculata Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium punctorium Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Lycosa singoriensis Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Rhysodromus histrio Rhysodromus histrio (Latreille, 1819) Silně ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Heliophanus auratus Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Pellenes tripunctatus Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus luctator Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion rubidum Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (47 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 4 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5 8 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 3 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 2 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 2 4 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 4 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 13 9 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 7 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 2 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 5 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 1 1 0 2
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araniella inconspicua (Simon, 1874) 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Rhysodromus histrio (Latreille, 1819) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (47 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 1 1 0 2
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 0 0 1
Kukuřičná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5 8 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 3 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 2 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 7 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 2 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 5 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 4 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 4 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 13 9 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Rhysodromus histrio (Latreille, 1819) 1 1 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 2 4 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella inconspicua (Simon, 1874) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy